Ads Top

Achmea voegt zich bij het Forum for Insurance Transition to Net-Zero (FIT)

Het United Nations Environment Programme (UNEP) heeft het Forum for Insurance Transition to Net-Zero (FIT) gelanceerd. Achmea sluit zich aan bij dit initiatief.

Doel van het Forum is om (her)verzekeraars, makelaars en andere deelnemers aan de verzekeringsmarkt meer en beter te laten samenwerken met regelgevers, toezichthouders, de wetenschap en maatschappelijke organisaties. Voor Achmea is het logisch zich bij het FIT te voegen. Het samenwerkingsverband past bij Achmea’s visie op een duurzame toekomst en draagt bij aan realiseren van de klimaatdoelstellingen. Achmea was eerder ook al aangesloten bij de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA).

In totaal hebben wereldwijd 19 verzekeraars en herverzekeraars zich nu bij het FIT aangesloten. Het FIT brengt verzekeraars, toezichthouders en andere belanghebbenden samen om te werken aan methodologieën en standaarden die het mitigeren van klimaatrisico’s bevorderen door het versnellen en opschalen van klimaatactie door de verzekeringsindustrie.

Achmea heeft in 2015 de Paris Pledge for Action en in 2019 het Klimaatcommitment van de Financiële Sector ondertekend waarin we aangeven hoe we vanuit onze rol als belegger en financier invulling geven aan het Nederlandse Klimaatakkoord. In 2021 hebben we ons aangesloten bij de NZIA en ons commitment uitgesproken om onze verzekeringsportefeuille te bewegen naar netto-nul CO2-uitstoot uiterlijk in 2050. In samenwerking met PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) is er in internationaal verband gewerkt aan het ontwikkelen van CO2-meetmethodes voor verzekeringen, meer in het bijzonder voor de autoportefeuille. In december 2023 hebben we onze 1e meting en doelen gepubliceerd via een update van ons Klimaat Transitieplan. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.