Ads Top

Rabo: nu ook gunstige leningen voor akkerbouw, glastuinbouw en (open) tuinbouw

Per 15 mei breidt Rabobank het aanbod aan gunstige financieringen voor verduurzaming in de land- en tuinbouw uit. Voortaan kunnen ook agrarische bedrijven in akkerbouw, glastuinbouw en (open) tuinbouw hun verduurzamingsplannen met korting financieren bij Rabobank.

Rabobank wil met deze gunstige financieringen bijdragen aan het verder verduurzamen van de Nederlandse land- en tuinbouw. Sinds najaar 2023 waren deze voordelige leningen al beschikbaar voor veehouderijen. Ruim 400 agrarische ondernemingen maken hier inmiddels gebruik van, vooral (80%) om de bedrijfsvoering te extensiveren.

Rabobank denkt dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector in 2040 in evenwicht met de omgeving voedsel zal produceren (lees meer in agrofoodvisie 2040). De verwachting is dan ook dat agrarische ondernemers verder gaan verduurzamen en daarvoor hebben zij geld nodig. Bijvoorbeeld om te innoveren, te extensiveren of om hun bedrijf (deels) om te schakelen. Rabobank wil na veehouders nu ook akkerbouwers en tuinders, met een toereikend verdienmodel, leningen verstrekken tegen gunstige voorwaarden. Dit is altijd maatwerk. Zo rekent Rabobank bijvoorbeeld minder rente of klanten hoeven tijdelijk niets af te lossen. Ondernemers krijgen daarmee financieel ruimte om hun bedrijf aan te passen. Rabobank heeft tot 2030 in elk geval 3 miljard euro beschikbaar voor deze duurzame leningen.

Gezonde bodem, waterkwaliteit en innovatie essentieel voor akkerbouw en (glas)tuinbouw
De uitbreiding van de gunstige financieringen vindt Rabobank ook voor de akkerbouw, glastuinbouw en (open) tuinbouw belangrijk. Een gezonde bodem, weerbare teelten, schoon water en efficiënt gebruik daarvan, zijn namelijk essentieel voor de voedselvoorziening én nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom wil de bank de doorontwikkeling van extensivering en precisielandbouw stimuleren. Efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting, door plaatsspecifieke toediening met nieuwe technieken zoals GPS, bodemscans en machines, helpt om de bodem gezonder en de teelt klimaatvriendelijker te maken.

In de rol van financier, sparring- en kennispartner helpt Rabobank agrarisch ondernemers bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Niet alleen draagt de bank financiële oplossingen aan, het deelt actief sectorspecifieke kennis en brengt partijen in de voedselketen met elkaar in contact om tot nieuwe oplossingen te komen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.