Ads Top

Samenwerking bankensector en landelijk meldpunt Discriminatie.nl

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het onafhankelijk landelijk meldpunt Discriminatie.nl hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. Banken willen onbedoelde drempels wegnemen voor klanten die discriminatie ervaren in het contact met hun bank, zodat de banken hier beter en sneller actie op kunnen ondernemen. De aansluiting bij het landelijk meldpunt Discriminatie.nl is een van de acties die de banken eerder dit jaar aankondigden om discriminatie bij banken uit te blijven sluiten.

Klanten die discriminatie ervaren van hun bank kunnen op anonieme basis meldingen doen bij Discriminatie.nl, maar kunnen dat ook niet-anoniem doen. In dat geval kunnen consulenten van Discriminatie.nl over specifieke meldingen contact opnemen met de betreffende bank en op zoek gaan naar een oplossing. Banken hebben hiervoor speciale contactpersonen aangewezen binnen hun organisatie, zodat zij zaken snel kunnen oppakken.

Over de anonieme meldingen zullen de banken steeds worden geïnformeerd door Discriminatie.nl, waarna zij kunnen bepalen welke acties nodig zijn om producten, diensten of communicatie te verbeteren. De samenwerking tussen de NVB en Discriminatie.nl wordt na één jaar geëvalueerd.

Sinds de publicatie van eigen onderzoek naar discriminatie in het kader van wettelijk klantonderzoek hebben banken hun activiteiten om discriminatie te voorkomen geïntensiveerd. Zo hebben banken gesprekken over het onderwerp gevoerd met islamitische klanten en met ondernemers met een niet-westerse achtergrond. In aansluiting hierop gaan banken de samenwerking met islamitische organisaties intensiveren om hun kennis te vergroten over de financiële activiteiten van islamitische organisaties.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.