Ads Top

Triodos Bank in 2035 klimaatneutraal

 

Triodos Bank wil zo snel als mogelijk, uiterlijk in 2035, ‘netto-nul’ zijn. De ambitie is om de uitstoot van broeikasgassen van alle leningen en fondsen van Triodos aanzienlijk te verminderen met behulp van op wetenschap gebaseerde doelstellingen.

De resterende uitstoot wordt gecompenseerd door zelf fors te investeren in natuurprojecten die broeikasgassen uit de lucht halen. Met deze doelstelling wordt de portefeuille van leningen en fondsen van Triodos Bank in lijn gebracht met de belofte van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius.

Bij het formuleren van haar doelstelling heeft Triodos Bank gekozen voor een holistische benadering. Triodos Bank wil de uitstoot verminderen, maar ook rekening houden met bijvoorbeeld biodiversiteit en een inclusieve duurzame transitie. De bank wil haar samenwerking met opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders intensiveren om deze uitdagende maar realistische doelstelling te halen. De bank heeft haar ambitie daarom omgedoopt in het motto: ‘as one to zero’.

Triodos Bank heeft haar kredietportefeuille per sector geanalyseerd om te kijken hoe decarbonisatie kan worden bereikt. De komende maanden werkt Triodos Bank verder aan een routekaart naar netto-nul in 2035. De bank zal haar reductiedoelstellingen valideren door het Science Based Targets-initiatief en laten controleren door haar externe accountant. Triodos Bank zal haar ambitie in 2025 herzien om haar aanpak te valideren en indien nodig de nodige wijzigingen aan te brengen in haar plannen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.