Ads Top

Beleggingsvooruitzichten voor 2022

In de komende twaalf maanden neemt de wereldwijde economische expansie toe, neemt inflatiedruk af, zullen centrale banken hun monetair beleid langzaamaan verkrappen en blijven aandelen aantrekkelijker dan obligaties. Virusmutaties zoals de omikronvariant en knelpunten in de toeleveringsketens werken volatiliteit daarbij in de hand. Maar China is op weg naar een nieuwe economische balans, de uitgaven aan infrastructuur zullen stijgen en innovaties zullen versnellen, terwijl duurzaamheid van steeds groter belang wordt.

Dit is in elk geval de visie van Bill Street en Daniele Antonucci, respectievelijk Chief Investment Officer en Chief Economist van Quintet Private Bank.

Street en Antonucci lichten hun vijf overtuigingen voor de komende 12 maanden toe, gebaseerd op de verwachte wereldwijde groei van 4,3 procent in 2022 ten opzichte van 6 procent in 2021. Ook de gevolgen voor beleggers komen hierbij aan bod.

1. HET HOOGTEPUNT VOORBIJ
De impuls die de heropeningen opleverde, is voorbij, de uitgestelde vraag is ingehaald en de stimuleringsmaatregelen worden langzaamaan afgebouwd. Dit betekent dat cyclische versnelling niet langer de belangrijkste aanjager van de wereldeconomie is. Wereldwijd zijn we de groeipiek voorbij, net zoals we uiteindelijk ook de Covid-19-crisis achter ons zullen laten. In dit normaliserende klimaat worden de koersen hoogstwaarschijnlijk aangejaagd door het getouwtrek tussen het afnemende groeitempo en de voortdurend aantrekkende economische activiteit.

2. HET DIEPTEPUNT ACHTER DE RUG
De inflatoire druk die is ontstaan doordat de pandemie vraag en aanbod uit balans bracht, blijkt hardnekkiger dan velen hadden verwacht. Toch is de verwachting dat deze gaat afnemen in 2022. Intussen leren economieën leven met minder steunmaatregelen en zullen obligatierentes binnenkort langzaamaan stijgen.

3. DE BELOFTE UIT HET OOSTEN
China zit middenin een structurele transitie: het land gaat over van een op export gericht model naar een model dat gebaseerd is op binnenlandse vraag, van investeringen naar consumentenuitgaven en van productie naar diensten. Om die veranderingen mogelijk te maken zal het land met wereldwijd de meeste inwoners - en in de toekomst met 's werelds grootste economie - de bijbehorende institutionele en regulerende infrastructuur moeten optuigen. Naast de inzet op deze langetermijnontwikkelingen heeft China, dat aan het einde van dit decennium de hoogste uitstoot van broeikasgassen in zijn geschiedenis bereikt, plannen gemaakt om vóór 2060 op netto nul CO2-uitstoot uit te komen.

4. OOST WEST, THUIS BEST
Hoewel eerdere droomscenario's voor een betere wederopbouw (build back better) zijn afgeschaald, de wereldwijde uitgaven aan infrastructuur stijgen in 2022. Beleidsmakers onderkennen dat er een fatale klimaatverandering op komst is, en zullen dit soort beleggingen afstemmen op duurzaamheidsprincipes. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid een domino-effect op delen van de vastgoedsector, en op sectoren als logistiek en opslag.

5. EEN WERELD VOL INNOVATIE
Nu we de pandemie langzaam achter ons laten, geven de voortschrijdende technologische ontwikkelingen de productiviteit niet alleen een impuls, ze zullen ook disruptief werken in hele economische sectoren. De enorme uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling jagen de verbeteringen op het gebied van automatisering, digitalisatie, kunstmatige intelligentie, e-commerce en werken op afstand continu aan. Tegelijkertijd creëren grootschalige kapitaalinvesteringen - met name op het gebied van intellectueel eigendom, duurzaamheid en infrastructuur - meer nieuwe banen en algehele groei.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.