Ads Top

Wat gebeurt er als je gezinnen in armoede maandelijks een toelage geeft van 150 euro?


Wat gebeurt er als je gezinnen in armoede maandelijks een toelage geeft van 150 euro zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat? Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam start in samenwerking met Kansfonds een uniek experiment in de Gemeente Zaanstad.

In het onderzoek krijgen gezinnen extra geld zonder verplichtingen of tegenprestatie, zodat zij iets meer financiële armslag krijgen.

Recent onderzoek in de Verenigde staten laat zien dat het simpelweg geven van geld leidt tot minder stress en minder mentale problemen bij inwoners met een laag inkomen. Ook verhoogt het de kans op het vinden van een fulltime baan. In Nederland is dit nog niet onderzocht, terwijl dit vraagstuk ook hier heel actueel is.

In het onderzoek worden 300 gezinnen in Zaanstad die in de doelgroep vallen benaderd voor deelname. Door middel van loting worden zij ingedeeld in de controle- of interventiegroep. De interventiegroep ontvangt twee jaar lang een toelage van 150 euro per maand. De gezinnen mogen zelf beslissen waar zij het geld aan uitgeven, of dat zij dit bijvoorbeeld willen sparen. Beide groepen worden gedurende deze periode bevraagd naar aspecten als het mentale en fysieke welzijn, de financiële situatie en bijvoorbeeld het vertrouwen in de eigen vaardigheden. Een belangrijk aspect van dit onderzoek is dat er ook wordt gekeken wat het effect is op het welzijn van de kinderen.

De giften aan de gezinnen en het onderzoek worden betaald door Kansfonds, een fonds dat zich inzet om uitsluiting van kwetsbare mensen te voorkomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.