Ads Top

AFM komt met aandachtspunten voor personalisatie van premies en voorwaarden


De AFM komt met negen aandachtspunten voor de verzekeringssector voor het op een persoon toesnijden (personaliseren) van premies en voorwaarden op basis van gedrag en data.

De toepassing van geavanceerde data-analyse voor gepersonaliseerde verzekeringspremies groeit, blijkt uit een recente verkenning van de AFM.

De toenemende beschikbaarheid van data, geavanceerdere modellen en algoritmes stellen verzekeraars in staat om premies en polisvoorwaarden te personaliseren. Wie veilig rijdt en gezond leeft, betaalt een lagere premie dan iemand die meer risico neemt.

Gedragsbeprijzing kan leiden tot veiliger gedrag, een lagere schadelast en welvaartswinst. Het kan ook verhinderen dat een branche als geheel, bijvoorbeeld taxi’s, wordt uitgesloten. Tegelijkertijd kan geavanceerde risicoselectie leiden tot onverzekerbaarheid, en het niet langer kunnen vergelijken van verzekeringsproducten. Zeker als ook polisvoorwaarden worden gepersonaliseerd.

Met negen aandachtspunten geven de toezichthouder de sector mee om met oog voor de kansen, de risico’s te verkleinen bij het inzetten van gepersonaliseerde beprijzing. Voorbeelden hiervan zijn het niet verplichtstellen van het delen van gedragsdata, het borgen van de verzekerbaarheid van klanten, en het rekening houden met hoe beïnvloedbaar het gemeten gedrag is.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.