Ads Top

Staatsgarantie op kredietverzekeringen loopt volgens overeenkomst af op 30 juni 2021

Het gezamenlijke steunprogramma van de Nederlandse Staat, Coface en de overige kredietverzekeraars in de Nederlandse markt, opgezet om de handelsketens tijdens de pandemie te stabiliseren, zal volgens plan op 30 juni 2021 aflopen. Alle partijen onderschrijven de analyse dat een verlenging niet nodig is op basis van de huidige marktsituatie.

De kredietverzekeraars hebben zich intussen op basis van de geanalyseerde data en informatie over de impact van Covid-19 op bedrijven en verschillende handelssectoren aangepast aan de economische situatie. Bovendien kan de Nederlandse economie, evenals die in diverse andere landen, zich verlaten op de voortzetting van diverse andere beschermende maatregelen van de Nederlandse overheid.

Alle betrokken partijen - inclusief Coface - zullen ook na 30 juni nauw blijven samenwerken om, binnen de context van de EU-wetgeving, snel te kunnen optreden in het geval de economische situatie aanzienlijk verslechtert en een daarmee gepaard gaande bedreiging van de bevoorradingsketens zich nogmaals aandient. Daartoe zullen de marktontwikkelingen, in goede samenwerking, nauwlettend worden gevolgd.

De deelnemende partijen constateren dat het steunprogramma in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het stabiliseren van de markt. Het programma, dat in het voorjaar van 2020 is opgezet, heeft gezorgd voor continuïteit in de bevoorradingsketens en goederenstromen. De handelsketens van de Nederlandse economie, die na de uitbraak van de coronapandemie in gevaar waren, zijn met succes in stand gehouden.

Hoewel de pandemie en de economische gevolgen ervan nog niet voorbij zijn, is de situatie ten opzichte van vorig jaar veranderd en kunnen we nu een betere inschatting maken van de gevolgen voor zowel sectoren als bedrijven. De toeleveringsketens zijn grotendeels gestabiliseerd, de insolventiecijfers zijn nog steeds laag en belangrijke delen van de economie bevinden zich in een herstelproces.

De algemene economische vooruitzichten wijzen momenteel op een herstel. Diverse steunmaatregelen van de overheid zullen na 1 juli nog voor kortere of langere tijd doorlopen, net als in de ons omringende exportlanden, waardoor het herstel van de Nederlandse economie verder wordt bevorderd. Het is daarom het juiste moment om de verzekeringsdekking weer volledig vanuit de private markt, en zonder betrokkenheid van de overheid, te verstrekken.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.