Ads Top

Nederland en Hongkong laten beleggingsinstellingen toe op elkaars markt

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Hongkongse toezichthouder Securities and Futures Commission (SFC) stellen elkaars markt open voor bepaalde typen beleggingsfondsen.

Nederlandse beheerders van Nederlandse beleggingsinstellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE’s) mogen in Hongkong nu deelnemingsrechten aanbieden aan particuliere beleggers zonder een vergunning van de SFC. Dat geldt ook voor deelnemingsrechten in beleggingsfondsen die gezeteld zijn in andere EU-lidstaten die de SFC erkent.

Met een Memorandum of Understanding (MoU) erkennen de twee toezichthouders elkaars beleggingsfondsen. Beheerders uit Nederland en Hongkong hebben voor het aanbieden van deelnemingsrechten in hun beleggingsfondsen op elkaars markten geen extra vergunning nodig. Wel moeten zij een vereenvoudigde procedure doorlopen.

Hongkong liet tot nu toe ICBE’s uit slechts vijf andere EU-lidstaten toe tot zijn markt. Daar komt Nederland nu bij. De ICBE’s die aangeboden mogen worden in Hongkong zijn aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen en indexfondsen (behalve exchange-traded funds).

‘De afspraken tussen de AFM en de SFC vormen een springplank voor Nederlandse ICBE’s die hun internationale activiteiten verder willen ontwikkelen,’ zegt AFM-bestuurder Gerben Everts. ‘Het biedt nieuwe kansen voor beleggingsfondsen in beide markten en geeft particuliere beleggers meer investeringsmogelijkheden. We kijken dan ook uit naar de samenwerking met de SFC. Gezamenlijk hebben we een helder toezichtskader neergezet voor marktpartijen waarbij we streven naar goede bescherming van beleggers.’

In het MoU staan concrete afspraken over de uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen de AFM en de SFC. Nadere details over de afspraken zijn opgenomen in het document ‘AFM-vereisten en proces voor wederzijdse erkenning van Hongkong-fondsen’ en de SFC Circulaire voor Nederlandse ICBE’s.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.