Ads Top

AFM beboet Flow Traders voor niet tijdig melden transacties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Flow Traders B.V. op 1 februari 2019 een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd voor overtreding van de transactierapportageverplichting. Flow Traders heeft van 21 maart tot 20 juli 2017 gegevens over 140.500 transacties niet tijdig aan de AFM gemeld.

Beleggingsondernemingen die transacties verrichten in beursgenoteerde financiële instrumenten zijn verplicht de gegevens over deze transacties zo spoedig mogelijk, uiterlijk de eerstvolgende werkdag te melden aan de AFM. De AFM gebruikt de gerapporteerde transacties voor de uitoefening van haar taak als toezichthouder op de financiële markten. De meldingen stellen de AFM in staat om inzicht te krijgen in het (transactie)gedrag en ontwikkelingen op deze markten. Daarbij kan eventueel marktmisbruik worden opgespoord. Het niet tijdig melden van transacties belemmert dit toezicht van de AFM.

Voor de overtreding geldt een basisbedrag van 500.000 euro. De AFM heeft redenen om de boete voor Flow Traders sterk te verlagen. De AFM waardeert dat Flow Traders de overtreding zelf heeft ontdekt en aan de AFM heeft gemeld. Zij stelde zich daarbij constructief op tegenover de AFM. Bovendien heeft Flow Traders de nodige verbeteringen aangebracht in haar rapportagesysteem, waarmee in de toekomst een volledige rapportage moet worden gegarandeerd. De AFM vindt het daarom passend de overtreding te beboeten met een bedrag van 100.000 euro.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.