Ads Top

FSC verwelkomt toegenomen aandacht voor klimaatrisico’s

In de afgelopen jaren is de aandacht voor klimaatrisico’s in de financiële sector sterk toegenomen. Zo voerde DNB in 2018 een stresstest uit waaruit bleek dat een abrupte energietransitie kan leiden tot stevige verliezen voor de Nederlandse financiële sector. Daarnaast kunnen de gevolgen van klimaatverandering tot verliezen leiden, bijvoorbeeld doordat schadeverzekeraars te maken krijgen met hoger dan verwachte schadelasten. Zowel bij centrale banken, toezichthouders en overheden als in de financiële sector bestaat steeds meer overeenstemming over het belang van klimaatrisico’s voor de financiële stabiliteit. Dit wordt bevestigd in een recent rapport van het Network for Greening the Financial System (NGFS), waarin ook een aantal aanbevelingen wordt gedaan om de weerbaarheid van de financiële sector tegen deze risico’s te versterken.

Het FSC onderschrijft de relevantie van klimaatrisico’s voor de financiële sector en verwelkomt de aanbevelingen van het NGFS. De AFM, DNB en het ministerie van Financiën geven binnen hun respectievelijke mandaten waar mogelijk opvolging aan deze aanbevelingen. Klimaatgerelateerde risico’s spelen bijvoorbeeld in toenemende mate een rol in het toezicht op de financiële sector. Ook verwelkomt het FSC de inspanningen van de financiële sector om de CO2-impact van financieringen en beleggingen te meten en terug te brengen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.