Ads Top

ABN AMRO treft na kort geding Lakeman regeling met swap-slachtoffer

ABN AMRO zet na tussenkomst van de rechter de kredietverlening voort aan een MKB-onderneming die in 2018 met Swapschade B.V. een claim tegen de bank indiende. De bank blokkeerde onlangs de betaalrekening van de onderneming om, naar directeur Pieter Lakeman van Swapschade B.V. vreesde, aan te sturen op een  faillissement. Hij spande een kort geding aan om dit te voorkomen.

Dat kort geding diende 4 april. ABN AMRO overlegde onder druk van de President van de Amsterdamse rechtbank over verlenging van het krediet en zet de kredietverlening nu minstens negen maanden voort. Ook worden door de bank opgelegde boetes wegens overschrijding van de kredietlimiet terug betaald.

Lakeman voert voor het bedrijf en negen andere MKB-ondernemers een procedure tegen ABN AMRO en eist gehele vergoeding van hun swapschade, in totaal 8 miljoen euro. Op 5 juni buigt de rechtbank Amsterdam zich over deze zaak. 

De door MKB-ondernemers geleden renteswapschade in Nederland is door Lakeman in zijn onlangs verschenen boek ‘Banken & falende toezichthouders’ op 14 miljard euro geschat. Op basis van het zogenoemde Uniform Herstelkader ontvangen gedupeerde ondernemers in Nederland gemiddeld slechts een schadevergoeding van 11%, terwijl bijvoorbeeld in Engeland voor de volle 100% wordt gecompenseerd. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.