Ads Top

‘Spitsbergen ambitie’ sluit aan bij inzet banken voor Klimaatakkoord

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt de ‘Spitsbergen ambitie 2018-2020’ die door acht banken en zeven andere financiële instellingen is ondertekend. Zij beloven hiermee de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen te gaan meten en rapporteren. Dit ligt in het verlengde van initiatieven die de afgelopen jaren door de bankensector zijn genomen en rijmt met het advies van de internationale Financial Stability Board (FSB).

Banken spannen zich in voor verduurzaming van de economie en zij leggen steeds meer verantwoording af over de bereikte resultaten. De Spitsbergen Ambitie is een voorbeeld van hoe banken hun duurzaamheidambities concreet maken, in dit geval door ze te koppelen aan de nationale doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030. Bovendien maken zij de resultaten van hun inspanningen transparant.

NVB-voorzitter Chris Buijink: ‘Banken laten het tijdperk van vrijblijvendheid definitief achter zich. Dat betekent ook iets voor hun klanten en andere stakeholders. Alleen in goede samenwerking kan het gewenste resultaat worden bereikt.’

In het Klimaatstatement Banken van 2015 legden banken al vast dat zij de klimaatimpact van hun activiteiten meetbaar wilden maken. Destijds waren er nog geen goede methoden voorhanden waarmee de klimaatimpact van een financiële instelling in kaart kon worden gebracht. Sindsdien hebben banken en andere instellingen zulke methoden ontwikkeld en getest, te weten de PCAF4, 2Dii5 en soortgelijke meetmethoden.

In 2017 benadrukte de ‘Task Force on Climate-related Financial Disclosures’ van de FSB het belang van het transparant maken van klimaatgerelateerde risico’s en kansen en van een strategie om hiermee om te gaan. De Spitsbergen Ambitie sluit hier goed op aan.
Meten en rapporteren van klimaatimpact is slechts een van de manieren waarop banken de transitie naar een groene en koolstofarme economie willen versnellen. De bankensector is ook actief in de gesprekken over het Klimaatakkoord, waarvan binnenkort de hoofdlijnen worden gepresenteerd. De inzet van banken is om zelf verantwoordelijkheid te nemen bij te dragen aan de ambitie uit het Klimaatakkoord via financieringen en beleggingen; de sectortafels van het Klimaatakkoord actief te adviseren over de financierbaarheid van hun plannen; en
nieuwe initiatieven te nemen die bijdragen aan de verduurzaming van o.a. de gebouwde omgeving.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.