Ads Top

ABN AMRO volgt eigen aanpak voor bedrijven in de palmoliesector

ABN reageert vandaag op berichten van diverse media over investeringen en beleggingen door en via banken in bedrijven die actief zijn in de palmoliesector. Hierbij komt ook de naam van ABN AMRO naar voren.

Palmolie moet in de ogen van ABN AMRO zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd, stelt de bank. Oproepen tot een boycot van alle palmolie is niet realistisch, omdat palmolie in heel veel producten wordt gebruikt. Het belang bij de productie van palmolie is dus groot, maar op het gebied van duurzaamheid zijn er nog veel verbeteringen mogelijk en noodzakelijk. ABN AMRO probeert hier via haar duurzaamheidsbeleid aan bij te dragen en vindt het positief dat ook andere betrokkenen hier steeds meer mee aan de slag gaan.

Een handvol bedrijven in de palmoliesector zijn klant bij ABN AMRO. Het gaat om grote bedrijven met een uitgebreid duurzaamheidsbeleid. Bedrijven die niet aan het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO kunnen of willen voldoen, kunnen geen klant worden. ABN AMRO heeft een specifiek beleid voor financiering van bedrijven die actief zijn in de palmoliesector. Het beleid is er op gericht om duurzaamheidsrisico’s zoals ongeoorloofde ontbossing en landroof uit te sluiten. Daarnaast dienen bedrijven die klant willen zijn bij ABN AMRO lid te zijn van de Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO).

ABN AMRO toetst haar klanten op de naleving van haar duurzaamheidsbeleid. In die gevallen waar een bedrijf niet voldoet, volgt een zogenaamd engagementtraject. ABN AMRO belegt niet voor eigen rekening. Wel faciliteert en adviseert ABN AMRO relaties die zelf willen beleggen en daarnaast beheert ABN AMRO het vermogen van relaties. Het is bij een adviesrelatie uiteindelijk aan de relatie zelf om keuzes te maken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.