Ads Top

Onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft op verzoek van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) een omvangrijk onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken bij SNS over de periode voordat de voormalige bank-verzekeraar door de staat werd genationaliseerd. De Ondernemingskamer acht mogelijk wanbeleid aanwezig en stelt in zijn beschikking van vandaag dat er een maatschappelijk belang bestaat bij het verkrijgen van openheid van zaken over het beleid en de gang van zaken bij SNS alsmede bij een eventueel oordeel van de rechter daarover.

Het onderzoek is gelast over de periode vanaf 1 juli 2006 tot 1 februari 2013, de dag waarop het SNS-concern werd genationaliseerd.

Paul Koster, directeur van de VEB, is verheugd over de uitspraak. ‘De Ondernemingskamer onderschrijft met deze beschikking het maatschappelijke belang van openheid van zaken. De waarheid over de ondergang van het SNS-concern moet boven tafel komen. Het is het voormalige bestuur van SNS dat – onder toezicht van de commissarissen – de onderneming op onverantwoorde wijze afhankelijk heeft gemaakt van de expansie in de financiering van vastgoed en daarmede haar ondergang heeft ingeluid.’

Op 1 februari 2013 onteigende de Minister van Financiën aandeel- en obligatiehouders SNS op basis van de Interventiewet. De Minister stelde dat de nationalisatie van SNS Reaal niet meer te vermijden was en nodig om spaarders en het financiële stelsel te redden.

SNS Reaal ging in het voorjaar van 2006 naar de beurs en kocht direct daarna – zonder dat aandeelhouders zich erover konden uitspreken – van ABN Amro de zakelijke vastgoedportefeuille uit Bouwfonds. Een opmerkelijke stap omdat de bank-verzekeraar tot dan geen enkele ervaring had met vastgoed. Toen de financiële crisis in 2008 toesloeg leed SNS met de financiering van het vastgoed (ondergebracht in SNS Property Finance) forse verliezen. Uiteindelijk sleurde de vastgoeddivisie het concern de afgrond in. Beleggers verloren door de onteigening hun investering van honderden miljoenen euro’s.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.