Ads Top

Nieuwe Europese richtsnoeren voor het leidinggevend orgaan van banken, beleggingsondernemingen en marktexploitanten

Op 30 juni zijn nieuwe richtsnoeren voor banken, beleggingsondernemingen, marktexploitanten en datarapporteringsdienstverleners (DRSP’s) van kracht die toezien op de geschiktheid van het leidinggevend orgaan. Hiermee is de toenemende invloed van internationale regelgeving en Europese harmonisatie zichtbaar, ook waar het personentoetsingen betreft.

De nieuwe Europese richtsnoeren geven nadere invulling aan de eisen die al van toepassing zijn op deze ondernemingen.

De AFM neemt de inhoud van deze Europese richtsnoeren vanaf 30 juni 2018 mee in haar toezicht. Voor zover van toepassing, komen ze aan de orde bij toetsingen van bestuurders en commissarissen, bij de aanvraag van een vergunning en in het doorlopend toezicht. Dit laatste is het geval omdat de regels zich tot de ondernemingen zelf richten. Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de inhoud van de bestaande Beleidsregel geschiktheid 2012 en de Europese richtsnoeren, zijn de laatstgenoemde leidend.

Naar aanleiding van het onderzoek van commissie Ottow zetten de AFM en DNB stappen om het toetsingsproces verder te verbeteren. Een van de aanbevelingen van de commissie is dat er een belangrijke rol voor financiële instellingen is weggelegd in het proces van toetsingen. De sector is medeverantwoordelijk voor het bevorderen van diversiteit in de sector. De nieuwe Europese richtsnoeren geven instellingen extra richting over de manier waarop ze dit kunnen doen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.