Ads Top

Rabo: Inspanning groot om in 2018 alle klanten een aanbod te doen

De Rabobank wil haar klanten uiterlijk eind dit jaar een compensatie aanbieden volgens het uniform herstelkader. Dit laat de Rabobank weten n.a.v. de tussenrapportage van de AFM over de voortgang van de hersteloperatie van de rentederivaten.

Rabobank beklemtoont wederom haast te maken met de uitvoering van het herstelkader. De bank heeft de uitvoering geautomatiseerd om elke klant op dezelfde manier te behandelen. Hoewel dit tijd kostte in de aanloop, kan Rabobank hierdoor nu juist meer snelheid maken. De complexere dossiers vragen echter ook de inzet van experts om tot een aanbod te komen. Helaas is het aantal beschikbare specialisten schaars. Samen met de AFM en de onafhankelijke dossierbeoordelaar wordt nu gekeken naar manieren waarop het beoordelingsproces efficiënter kan. Rabobank hoopt hier snel overeenstemming over te bereiken zodat zij haar klanten eerder een aanbiedingsbrief kan sturen.

Laurent van den Nouwland, programmadirecteur rentederivaten bij de Rabobank: ‘Ook de AFM bevestigt onze grote inspanning om ervoor te zorgen dat MKB-klanten zo snel mogelijk een brief ontvangen met een compensatievoorstel. Met een team van ruim 400 medewerkers blijft onze inzet groot en werkt de ‘derivatenfabriek’ dagelijks en ook tijdens de hele vakantieperiode op volle kracht. Met het huidige tempo versturen we dit kalenderjaar onze klanten een aanbiedingsbrief met voorstel tot compensatie. Vrijwel alle klanten accepteren ons aanbod en het aantal klachten naar aanleiding van het aanbod is minimaal. Dit geeft aan dat de kwaliteit van ons werk goed is.’

Vanwege de ruime doorlooptijd van de herbeoordeling heeft Rabobank ondertussen 367 mln euro als voorschot aan haar klanten aangeboden. Bijna alle klanten die een voorschot aangeboden hebben gekregen, hebben dit voorschot geaccepteerd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.