Ads Top

Rijk, provincies en gemeenten betalen rekeningen ondernemers sneller

Door ondernemers ingediende rekeningen bij de Rijksoverheid, de provincies en bij gemeenten worden steeds sneller en beter voldaan. Dit blijkt uit de cijfers over 2017 uit de Monitor Betaaltermijnen Overheid, die jaarlijks wordt uitgevoerd. Afgelopen jaar betaalde het Rijk 95,8% van de rekeningen binnen de wettelijk verplichte termijn van 30 dagen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zit hier met 97,4% ruim boven.

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK): “Het is voor de financiële positie van vooral het midden- en kleinbedrijf van cruciaal belang dat rekeningen op tijd worden betaald. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie. Ik ben dan ook blij dat in 2017 het percentage rekeningen dat op tijd is betaald door de Rijksoverheid is gestegen van 95,1 naar 95,8. Ook de provincies en de gemeenten zijn hun rekeningen sneller gaan betalen. Ik blijf me de komende jaren inzetten voor een verdere stijgende lijn van de betaaltermijnen voor ondernemers.”

Sinds 2009 wordt per departement gemonitord in hoeverre de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen wordt gehaald. In 2016 werd met 95,1% de streefwaarde al gehaald. Afgelopen jaar is de gemiddelde score voor de Rijksoverheid gestegen naar 95,8%. Bij de provincies ging dit percentage omhoog van 89,3 naar 91,8% en ook bij de gemeenten is een voorzichtige stijging te zien. In 2017 betaalden 171 gemeenten meer dan 90% van de rekeningen op tijd.  Hier moeten nog wel verdere stappen worden gezet.

In 2014 en 2015 werd afgesproken dat alle departementen minimaal 90% van de betalingen voor ingekochte goederen en diensten binnen 30 dagen moeten betalen. In 2016 heeft de Rijksoverheid de lat hoger gelegd en is de streefwaarde verhoogd naar 95%. Het hele overzicht van Rijk, provincies en gemeenten is te vinden in bijgevoegde Kamerbrief over de Monitor Betaaltermijnen Overheid 2017.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.