Ads Top

Bankensector wil bijdragen aan ambitieus Klimaatakkoord

De bankensector steunt de ambitie van het kabinet om de CO2-uitstoot verregaand te reduceren en wil daarom bijdragen aan een stevig Klimaatakkoord.

De hoofdlijnen van dit akkoord zijn een belangrijke eerste stap, maar er is nog veel te doen. De NVB en haar leden blijven betrokken bij het Klimaatakkoord en zet ook daarbuiten in op een versnelling van de transitie naar een duurzame, koolstofarme economie. Dat is in het belang van het milieu, de samenleving en financiële stabiliteit.

Om de ambitieuze doelstellingen van de aankomende Klimaatwet  te kunnen waarmaken, zijn forse investeringen nodig. Het is daarom van groot belang dat de plannen binnen het Klimaatakkoord aan de criteria van private financiers voldoen, zodat privaat kapitaal maximaal kan worden benut. De banken dragen bij aan een bundeling van expertise in de Taakgroep Financiering van het Klimaatakkoord.

Om de verduurzaming van de gebouwde omgeving - in het bijzonder de woningmarkt - te versnellen, steunt de NVB de ontwikkeling van ‘gebouwgebonden financiering’: het koppelen van financiering van duurzaamheidsmaatregelen aan het object en niet aan de bewoner. Dat zal echter niet genoeg zijn om de verduurzaming op het noodzakelijke tempo te krijgen. Wettelijk langetermijndoelen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving zijn daarom wenselijk.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.