Ads Top

'Alles op alles zetten om uitvoering herstelkader zo snel mogelijk af te ronden'

Vrijwel alle MKB-klanten accepteren het compensatie-voorstel dat banken aanbieden in het kader van het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Dat blijkt uit een voortgangrapportage van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Per 31 mei hadden 1400 klanten het aanbod van hun bank geaccepteerd terwijl slechts 9 klanten het aanbod hebben afgewezen. De zorgvuldige uitvoering van het Uniform Herstelkader kost meer tijd dan aanvankelijk werd gehoopt, maar dat betaalt zich nu wel uit in een hoge acceptatiegraad van de aanbiedingen. Het blijft daarbij wel onverminderd belangrijk om alles op alles te zetten om de uitvoering van het herstelkader zo snel mogelijk af te ronden.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) begrijpt dat het geduld van klanten op de proef wordt gesteld doordat klanten lang op hun compensatie moeten wachten. Inmiddels zijn twee banken klaar met de uitvoering van het herstelkader. Eén bank is bijna klaar en een vierde bank verwacht eind 2018 al haar MKB-klanten een aanbodbrief te hebben verstuurd. De twee overige banken zijn bezig met het versturen van aanbodbrieven. Voor deze twee banken, die ook de meeste klantdossiers hebben, geldt dat zij alles in het werk stellen om alle klanten voor het eind van het jaar duidelijkheid te bieden. Vanwege de ruime doorlooptijd van de herbeoordeling is klanten een voorschot aangeboden. Ook zijn deze banken in overleg met AFM en externe dossierbeoordelaars actief op zoek naar mogelijkheden om de beoordelingen te versnellen.

Volgens de AFM leveren banken en externe dossierbeoordelaars een grote inspanning om te zorgen dat MKB-klanten die daarvoor in aanmerking komen, zo snel mogelijk een compensatievoorstel ontvangen. Voor banken geldt dat zij zeer gemotiveerd zijn om iedere ondernemer zo snel mogelijk een zorgvuldige aanbieding te doen. Daarbij is het belangrijk dat banken, externe beoordelaars en AFM op zoek blijven naar mogelijkheden om het proces te versnellen.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.