Ads Top

Lakeman eist namens woningcorporatie vergoeding swapschade van Rabo

Voorzitter Pieter Lakeman van de Stichting Swapschade heeft namens Stichting Woonservice Meander de Rabobank gedagvaard. Lakeman eist dat de bank alle schade vergoedt die de corporatie door het afsluiten van renteswap-contracten heeft geleden. Rabobank erkende al in 2009 dat zij renteswaps had verkocht om de corporatie te beschermen tegen renterisico’s die volgens eisers niet bestonden. De bank heeft echter slechts 167.000 euro schade vergoed. Swapschade eist in de vandaag gestarte procedure een aanvullende schadevergoeding van ruim 1.000.000 euro.

Hij oordeelt zeer kritisch over de verkoop van renteswaps aan het MKB en aan woningcorporaties: “Het betreft een speculatief product dat juist door de onopvallende juridische koppeling aan de Algemene Bankvoorwaarden grote onzichtbare risico’s in zich verborg. Voor zover Meander wél renterisico’s liep, had de bank een rentecap moeten adviseren. Dat is een volstrekt risicoloos product dat bovendien veel goedkoper was. Maar het belang van de klant werd bij de verkoop van renteswaps achtergesteld bij dat van de bank.“

Behalve met de begeleiding van ondernemers die met het Herstelkader willen meedoen is Swapschade inmiddels ver gevorderd met het opstellen van dagvaardingen  voor ondernemers die de 20% schadevergoeding van het Herstelkader onvoldoende achten.

Volgens Swapschade is een renteswap een speculatief en riskant product dat voor geen enkele MKB-er en voor geen enkele woningcorporatie geschikt was. De bank profiteerde van het feit dat Meander geen ervaring en deskundigheid had op het gebied van rentederivaten. Dat geldt volgens Lakeman overigens voor vrijwel alle MKB-ondernemingen en woningcorporaties.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.