Ads Top

ABN waarschuwt voor incidentele operationele baten en lasten

In de resultaten van ABN AMRO over het vierde kwartaal van 2017 zijn naar verwachting diverse omvangrijke incidentele operationele baten en lasten begrepen. Het totaaleffect van deze gesignaleerde grote incidentele posten is naar verwachting niet materieel, zegt de bank.

ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal het resterende aandelenbelang in Visa Inc. verkocht. Dat leverde een boekwinst op van 114 miljoen euro. De vrijval van misgelopen rente-inkomsten levert in combinatie met boeterentes in totaal circa 125 miljoen op.

Tegenover deze meevallers staan drie voorzieningen. In de eerste plaats heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan tegen ABN AMRO in de beroepszaak over de opslag voor hypotheken met het Euribor rentetarief. Gezien de aard en reikwijdte van de uitspraak zal ABN AMRO de bestaande voorziening met naar verwachting circa EUR 50 miljoen verhogen.

Ten tweede blijkt, zoals de AFM in haar laatste voortgangsrapportage van vorig jaar al aangaf, de uitvoering van het uniform herstelkader rentederivaten MKB ingrijpender dan eerder verwacht. Extra middelen zijn noodzakelijk. De projectkosten zullen daarom met nog eens EUR 80-100 miljoen stijgen. Daarvoor wordt een voorziening geboekt.

Tot slot verwachten de bank, zoals aangegeven bij de resultaten over het derde kwartaal, een extra herstructureringsvoorziening van circa 100 miljoen te nemen in verband met de lopende reorganisatie in het kader van digitalisering en procesoptimalisatie.

Het resultaat over het vierde kwartaal wordt op 7 februari 2018 bekendgemaakt. Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van ons controle- en goedkeuringsproces.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.