Ads Top

Banken waarschuwen voor gevolgen ontbreken ‘Europese financiële bijsluiter’

Banken zullen na de inwerkingtreding van de Europese verordening PRIIPS de aankoop van bepaalde beleggingsproducten niet langer mogen faciliteren als het zogenoemde Essentiële-informatiedocument (Eid) ontbreekt. Deze nieuwe Europese financiële bijsluiter voor beleggingsproducten wordt met de inwerkingtreding van PRIIPS per 1 januari 2018 verplicht voor bepaalde beleggingsproducten. Voorbeelden van producten die als een PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) worden aangemerkt zijn beleggingsfondsen, beleggingsobjecten, levensverzekeringsovereenkomsten met een beleggingscomponent, derivaten en andere indirect gehouden verpakte producten. Op grond van de Nederlandse regelgeving is bovendien een Eid verplicht voor zogenoemde derde pijler pensioenproducten met een beleggingscomponent. Het Eid geeft retail-beleggers meer inzicht in de kenmerken, risico’s en kosten van het betreffende product en de mogelijkheid om producten beter met elkaar te vergelijken.

Als productaanbieders en andere instellingen die effecten uitgeven geen Nederlandstalige Eid hebben opgesteld en op hun website hebben geplaatst, dan zullen banken de aankoop van PRIIPS producten door de retail belegger niet meer mogen faciliteren. Omdat PRIIPS pré-contractuele informatie betreft, zullen banken nog wel verkooptransacties faciliteren van PRIIPS producten die klanten reeds in portefeuille hebben. De banken wijzen er wel op dat dit onder omstandigheden gevolgen kan hebben voor de liquiditeit van het betreffende PRIIPS product.

Daarnaast heeft de nieuwe regelgeving gevolgen voor productaanbieders van PRIIPS producten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die zich niet op de Europese of Nederlandse markt richten. Deze productaanbieders zullen naar verwachting ook niet zelfstandig voor de Nederlandse markt een (Nederlandstalige) Eid opstellen en ter beschikking stellen voor de bank als distributeur. Dit betekent dat banken ook geen diensten meer kunnen verlenen rond beleggingsfondsen die niet bij de AFM zijn geregistreerd. Denk daarbij aan beleggingsfondsen die alleen in de Verenigde Staten worden verhandeld en verkrijgbaar zijn.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.