Ads Top

Erik Ronnes (CDA): 'Het gaat erom hoe banken omgaan met Gedragscode'

Op 18 januari presenteerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering aan de minister van Financiën. De code geeft kleinere mkb’ers een sterkere positie als zij een lening afsluiten bij de bank. Een belangrijke eerste stap. Immers, sectorbrede verandering begint bij goede afspraken. Die liggen er nu – inclusief afspraken over monitoring en evaluatie van de gedragsregels. “Het committeren aan de Gedragscode alleen is niet genoeg. Er moet snel merkbaar zijn dat er ook echt naar gehandeld wordt”, beaamt ook CDA-Kamerlid Erik Ronnes.

Wat is volgens u het belang van de Gedragscode? Wat hoopt u dat de code verbetert in de relatie tussen ondernemers en banken? 

Erik Ronnes: “Banken blijven een belangrijke schakel in het economische verkeer. Zij zullen zich meer maatschappelijk verantwoord moeten opstellen om hun rol te kunnen vervullen. Ik hoop dat ondernemers weer vertrouwen krijgen in banken als betrouwbare financier, waarbij adviezen worden ervaren als betrouwbaar, transparant en eerlijk. En dan vooral voor de kleine ondernemers die niet altijd in staat zijn de nodige kennis zelf in het bedrijf aanwezig te hebben. Ik denk dat de Gedragscode alleen dit niet gaat veranderen, maar met name hoe banken hier uiteindelijk mee zullen omgaan. Boter bij de vis; het vertrouwen zal verdiend moeten worden. Ik vind het nu nog te vroeg om de conclusie te trekken dat de Gedragscode het gewenste effect zal opleveren. De tijd zal het leren.”

Bijzonder beheer is een belangrijk onderdeel van de Gedragscode. De NVB heeft daarnaast aangekondigd in 2018 onderzoek te laten doen naar de communicatie richting klanten bij de overgang naar bijzonder beheer en de communicatie over het klachtenproces. Wat zou u de banken willen meegeven om op dit onderwerp van ondernemers meer begrip en vertrouwen te krijgen?

Ronnes: “Het committeren aan de Gedragscode alleen is niet genoeg. Snel zal merkbaar moeten zijn dat er ook echt naar gehandeld wordt. Vertrouwen gaat te paard en komt te voet. De vele voorbeelden die ik in mijn mailbox ontvang laten zien dat nog een lange weg te gaan is. Veel ondernemers zijn teleurgesteld in de rol die hun bank heeft gespeeld tijdens de crisistijd. In de gesprekken met banken merk ik dat men er serieus werk van wil maken, maar nogmaals: het bewijs zal nog geleverd moeten worden.”

Met de Gedragscode en het onderzoek naar Bijzonder beheer blijven banken zich inspannen om het vertrouwen van ondernemers in de sector terug te winnen. Wat kunnen banken volgens u nog meer doen om dit te bereiken?

“Wat ook zal moeten gebeuren, is dat lopende dossiers snel en zorgvuldig worden afgewikkeld. Hét voorbeeld is natuurlijk het derivatendossier. De deuken die de banken in het verleden hebben opgelopen, moeten niet elke keer weer zichtbaar worden. Er moet een streep getrokken kunnen worden. Ik constateer dat hier met man en macht aan gewerkt wordt. Het heeft echter nog niet geleid tot het gewenste resultaat en het geduld raakt op, terwijl de mensen c.q. bedrijven waar het om gaat, vaak in een machteloze positie zitten.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.