Ads Top

AFM legt Finles fondsmaatregel en aanwijzing op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar Finles N.V. (Finles) verplicht om de inschrijving, inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in drie van haar fondsen op te schorten.

Het gaat om het Finles Multi Strategy Hedge Fund IL, het Subfonds Finles Collectief Beheer IL (dat valt onder het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen) en het Finles Next Generation Fund I.

De AFM heeft naar eigen zeggen ernstige twijfels over de wijze waarop Finles de waardering van de activa en van de deelnemingsrechten in de Fondsen vaststelt. Daarbij is vastgesteld dat de processen om te komen tot een goede waardering niet voldoen aan de wettelijke eisen. De AFM heeft daarom Finles door middel van een fondsmaatregel en een aanwijzing verplicht om haar waarderingsprocessen aan te passen.

Finles heeft geen bezwaar ingediend tegen het besluit van de AFM waardoor het besluit inmiddels onherroepelijk is geworden.

Door de fondsmaatregel is het tijdelijk niet mogelijk om gelden te verkrijgen uit de fondsen. Voor het Finles Next Generation Fund I is het tijdelijk niet mogelijk om deelnemingsrechten te verkrijgen dan wel te verkopen. De overige twee fondsen zijn reeds in liquidatie. De AFM is zich ervan bewust dat het sluiten van fondsen mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de beleggers in die fondsen. Het is volgens de AFM echter voor alle deelnemers van zwaarder belang dat zij kunnen uitgaan van een accurate waardering van het fondsvermogen. Als het fondsvermogen juist is gewaardeerd komt de fondsmaatregel te vervallen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.