Ads Top

Beleggers beter beschermd met invoering MiFID II

Beleggers op financiële markten zijn voortaan beter beschermd. Per 3 januari zijn de nationale regels van kracht die de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014, ook wel bekend als MiFID II, implementeren.

Onderdeel van MiFID II zijn aangescherpte en uitgebreide gedragsregels voor beleggingsondernemingen. Zo moeten deze ondernemingen meer informatie verstrekken over de kosten van een beleggingsdienst en over de onafhankelijkheid van hun beleggingsadvies. Verder worden de provisieregels aangescherpt, zodat de kosten voor beleggingsonderzoek niet meer versleuteld mogen worden in de kosten voor het uitvoeren van orders. Tevens komen er uitgebreidere vakbekwaamheidseisen voor personeel met klantcontact. Ook door het stellen van organisatorische eisen ontstaat er meer beleggingsbescherming, bijvoorbeeld doordat regels voor productontwikkeling ook voor beleggingsondernemingen gaan gelden.

MiFID II is de Europese opvolger van MiFID I, de richtlijn die sinds eind 2007 gold. De Nederlandse wet die invoering voor MiFID II in het Nederlandse recht regelt, is in september aangenomen door de Tweede Kamer en in december door de Eerste Kamer. De wet ter implementatie van MiFID II is, samen met het bijbehorende Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014, op 28 december gepubliceerd in het Staatsblad.
Naast een uitgebreidere beleggersbescherming bevat MiFID II  onder meer regels die:
  • de transparantieregels over de prijsvorming uitbreiden van aandelen naar obligaties en derivaten;
  • de geautomatiseerde handel in financiële instrumenten waarbij gebruik wordt gemaakt van algoritmes reguleren;
  • de ordelijke prijsvorming en transparantie bij de handel in grondstoffenderivaten bevorderen en marktmisbruik voorkomen;
  • de omvang van de handel in derivaten die buiten gereguleerde en transparante handelsplatformen plaatsvindt, beperken;
  • de toegang van mkb-ondernemingen tot de kapitaalmarkten faciliteren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.