Ads Top

Laagopgeleide oudere vrouwen meest financieel bewust

Laagopgeleide oudere vrouwen en hoogopgeleide oudere mannen zijn de meest financieel bewuste Nederlanders. Laagopgeleide oudere vrouwen hebben veel behoefte aan controle, hoogopgeleide oudere mannen denken veel na over geld voor middellange en de lange termijn. De rest van Nederland is het afgelopen jaar niet financieel bewuster geworden. Dit blijkt uit de FinQ – het Nationale onderzoek naar financieel bewustzijn – uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Aegon.

Aegon liet Motivaction de afgelopen drie jaar grootschalig onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in hoe goed mensen omgaan met geld, en hoe goed zij voorbereid zijn op eventuele financiële tegenvallers en hun pensioen. Motivaction wordt begeleid door een expertgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Universiteiten van Tilburg en Maastricht, Stichting Weet wat je Besteedt, personal finance expert Annemarie van Gaal en Aegon.

De FinQ-score bleef nagenoeg gelijk tussen eind 2016 en eind 2017. Deze score geeft weer wat het financieel bewustzijn en de financiële vaardigheden van Nederlanders zijn. Hierbij is allereerst gekeken naar kennis, houding en gedrag van de Nederlanders op het gebied van financiën en wat die voor effect hebben op hoe ze op dit moment met geld omgaan, of ze geld voor later apart zetten en of ze zich bewust op hun toekomst voorbereiden. Daarnaast is gekeken in hoeverre Nederlanders behoefte hebben aan controle en of ze al dan niet een hekel hebben aan het regelen van financiële situatie.

Laagopgeleide oudere vrouwen en hoogopgeleide oudere mannen scoren het best op financieel bewustzijn. Het grootste verschil zit in het feit dat laagopgeleide vrouwen een sterkere behoefte hebben aan controle over hun financiële situatie. Op alle factoren scoren zij hoger dan gemiddeld, behalve op geld voor later. Hoogopgeleide oudere mannen hebben veel kennis van financiële zaken en regelen hun financiën ruim op tijd. Ze zijn goed op de hoogte van hoe hun pensioen geregeld is.

Acht op de tien Nederlanders heeft behoefte aan financiële controle. Ook geeft 83 procent aan voldoening te halen uit het op orde hebben van de financiën. Zes op de tien vindt ook dat andere Nederlanders te korte termijn denken als het gaat om geld. Dit kan komen doordat mensen aangeven het niet leuk te vinden om met geld bezig te zijn (57 procent). Bijna zestig procent van de mensen spaart wel, maar doet dit voor het kopen van spullen en vakantie (46 procent).

Geld voor later
Vooral als het gaat om geld voor later ligt het lastiger: zes op de tien Nederlanders geven aan niet te weten hoeveel inkomen nodig te hebben na hun pensioen. Ook kan ruim de helft (54 procent) van de Nederlanders zich geen voorstelling maken van de hoogte van haar of zijn pensioeninkomen. Weinig Nederlanders hebben zaken zoals een overlijdensrisicoverzekering (17 procent) of een levensverzekering (15 procent) goed geregeld.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.