Ads Top

De Unie-leden bij ABN AMRO wijzen eindbod af

Nadat de moeizaam verlopen cao onderhandelingen eindigde in een eindbod van ABN AMRO op 19 december 2017, hebben de leden van vakbond De Unie het eindbod nu afgewezen. Emanuel Geurts, cao onderhandelaar van De Unie: “Het eindbod waarin slechts 1% loon wordt geboden, de werkdruk niet wordt aangepakt en waaruit geen waardering blijkt voor de medewerkers, kan niet op steun rekenen van het personeel.” De Unie heeft een brede agenda voor de cao onderhandelingen. Emanuel Geurts: “De resultaten van de bank zijn goed. Nu willen de werknemers ook de waardering die zij verdienen.”

Het eindbod is door een ruime meerderheid afgewezen. Emanuel Geurts: “Sinds ABN AMRO een eigen cao heeft is dat nog niet eerder voorgekomen. Dit is een slecht signaal.” De kloof tussen de top en de werknemers is al groot, zo blijkt uit het engagementonderzoek waarvan de resultaten onlangs bekend zijn geworden. Hieruit blijkt dat minder dan de helft van de werknemers positief is over het senior management. “Dat is lager dan het gemiddelde in de sector. Ook op visie en richting scoort de bank slechter”, legt Emanuel Geurts uit.

De Unie wil graag het cao-overleg hervatten en nodigt ABN AMRO hiervoor uit: “Met het eindbod heeft de bank de deur dicht gegooid. Wij reiken de hand om het overleg opnieuw te openen”, geeft Emanuel Geurts de bank in overweging. Een nieuwe cao is hard nodig om de breed heersende onvrede weg te nemen.

Er vallen 17.000 werknemers onder de ABN AMRO cao.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.