Ads Top

Hoekstra: provisieverbod is effectief

Het provisieverbod heeft een einde gemaakt aan situaties waarbij financieel adviseurs hun klant richting een product of aanbieder stuurden waar ze zelf de hoogste provisie kregen. Het belang van de klant staat nu meer voorop. Het provisieverbod voor complexe producten is daarmee effectief te noemen.

Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer. Samen met zijn brief biedt Hoekstra de Kamer twee onderzoeken aan waarin het provisieverbod wordt geëvalueerd.
Andere conclusies uit het onderzoek zijn onder meer dat consumenten de kosten van advies lijken te onderschatten. Ze zijn wel bereid te betalen als de adviseur kan uitleggen wat zijn toegevoegde waarde is. Consumenten baseren zich bij het kiezen van een dienstverlener vaak op informatie van internet of tips van familie en bekenden. Ze vergelijken de verschillende vormen van dienstverlening en dienstverleners nauwelijks. Het dienstverleningsdocument speelt een beperkte rol.

Het provisieverbod voor financiëledienstverleners werd in 2013 ingevoerd. Het verbod houdt in dat de dienstverlener geen provisie (beloning voor advies of bemiddeling) van de bank of verzekeraar mag ontvangen.

Het verbod moest een einde maken aan situaties waarin een dienstverlener een klant het product (zoals een hypotheek of levensverzekering) aanraadde van de bank of verzekeraar waar hij zelf de hoogste provisie kreeg. Klanten moeten sinds de invoering van het verbod zelf rechtstreeks betalen voor het advies dat ze krijgen.

De evaluatie van het provisieverbod is uitgesplitst in een onderzoek naar het keuzegedrag van consumenten en de effectiviteit van het zogeheten dienstverleningsdocument enerzijds en een onderzoek naar de markteffecten anderzijds.

Het provisieverbod is effectief. Wel zijn er op de markt voor financieel advies andere vraagstukken die aandacht behoeven. Zo helpt het dienstverleningsdocument consumenten niet voldoende bij het maken van keuzes. Er moet worden gekeken of aanpassingen van het document of andere oplossingen, zoals via vergelijkingssites, consumenten beter helpen. Ook zal worden onderzocht of transparantie van provisies bij schadeverzekeringen wenselijk is.

Het ministerie van Financiën gaat met betrokken partijen in gesprek om te bekijken welke vervolgstappen op de markt voor financieel advies wenselijk zijn. Minister Hoekstra zal de Tweede Kamer hierover voor de zomer van dit jaar informeren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.