Ads Top

DNB legt een last onder dwangsom op aan KMU Verzekeringen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 juni 2017 een last onder dwangsom opgelegd aan verzekeraar KMU Verzekeringen N.V. (KMU) voor het niet tijdig indienen van de Solvency II jaarstaten bij DNB. KMU heeft op 11 juli 2017 aan de rapportageverplichting voldaan.

DNB heeft KMU op 29 juni 2017 de last onder dwangsom opgelegd om binnen twee weken na dagtekening van de beschikking de Solvency II jaarstaten over het boekjaar 2016 te verstrekken. DNB heeft op 11 juli 2017 de Solvency II jaarstaten van KMU ontvangen. Dit betekent dat KMU tijdig aan de last heeft voldaan en geen dwangsommen heeft verbeurd.

KMU heeft geen bezwaar aangetekend tegen de opgelegde last onder dwangsom, waardoor de last onder dwangsom inmiddels onherroepelijk is geworden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.