Ads Top

Banken nemen ‘klimaatrisico’s’ mee in hun kapitaalbuffers

De Nederlandse banken zijn voorstander van een robuust bankenlandschap met stevige kapitaalbuffers die goed zijn afgestemd op de risico’s die banken lopen met hun uitzettingen. Banken nemen alle denkbare risico's mee in hun afwegingen, ook in eventuele stresstest scenario’s. Het extra kapitaliseren tegen (groeiende) risico’s die voortkomen uit de energietransitie moet door banken zeer serieus worden genomen; transparantie is hierbij gewenst.

Een eventuele ‘bestraffende factor’ voor alle ‘bruine’ bedrijven - waarvoor stemmen opgaan - is echter niet nodig en kan juist verstorend uitwerken op een adequaat risk management. Immers, elke industrie kent winnaars en verliezers. Er is geen ‘one size fits all’.

Het hanteren van een ‘groene supportfactor’ waarbij banken minder kapitaal zouden hoeven aanhouden voor een lening die effectief bijdraagt aan een versnelling van de transitie naar een duurzamere, klimaat neutrale economie is op zichzelf sympathiek. Immers, voor deze klanten zal het huidige, op het verleden gebaseerde risicoprofiel een te negatief beeld geven over de toekomstige risico’s die banken lopen over deze uitzettingen. Een ‘groene factor’ mag echter geen onevenredige risico’s in het financiële systeem brengen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) schat in dat het buitengewoon lastig is om een ‘groene supportfactor’ zodanig vorm  te geven dat de zuiverheid van de risicoweging niet doorkruist wordt. De NVB acht een goede impactanalyse van belang, naast de andere initiatieven die de bankensector al neemt om duurzaamheid en de energietransitie te bevorderen. De NVB gaat over dit onderwerp graag in gesprek met diverse stakeholders.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.