Ads Top

Samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk geldautomatennetwerk

ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) hebben kortgeleden een overeenkomst getekend om samen te werken aan het optimaliseren van het netwerk voor contant geld. Op 31 mei 2017 werd al aangekondigd dat de banken en GSN in gesprek waren over het optimaal beschikbaar houden van contant geld in een tijd dat het gebruik ervan steeds verder afneemt. De komende periode wordt zorgvuldig in kaart gebracht hoe de spreiding van geldautomaten er in de toekomst het best uit kan zien. De betrokken partijen hebben de ambitie om vanaf het derde kwartaal van 2018 met de migratie van het geldautomatennetwerk te starten. Het doel is om het project eind 2020 af te ronden.

Deze samenwerkingsovereenkomst is opgezet in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB), waarbij goed is gekeken naar soortgelijke succesvolle initiatieven in Zweden en Zwitserland.

GSN zorgt al sinds 2011 voor het verwerken en distribueren van het contante geld voor haar aandeelhouders (ABN AMRO, ING en Rabobank). Vanuit dit bestaande samenwerkingsverband zullen de deelnemende banken het beheer en de achterliggende processen van alle geldautomaten in Nederland onderbrengen bij GSN. Zo willen zij het netwerk van geldautomaten optimaliseren en contant geld op lange termijn veilig, bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden.
De komende tijd inventariseren de banken en GSN zorgvuldig hoe het nieuwe gezamenlijke geldautomatennetwerk er straks uit kan komen te zien. Er wordt onder meer gekeken naar:

Er wordt gewerkt aan een slimmere spreiding van geldautomaten over het land, met als randvoorwaarde dat de huidige dekkingsgraad van 99,76% minstens op hetzelfde niveau moet blijven en mogelijk nog kan verbeteren. Op basis van alle relevante factoren en nauw overleg met diverse maatschappelijke partijen, experts en lokale stakeholders wordt een optimale spreiding in de praktijk gerealiseerd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.