Ads Top

Aflossing hypotheekschuld hoge prioriteit voor Nederlandse belegger

De Nederlandse belegger ziet het verkleinen van zijn (hypotheek)schuld als een topprioriteit en wijkt hiermee nadrukkelijk af van de prioriteiten die beleggers elders in Europa hebben. Dit blijkt uit een groot onderzoek onder Nederlandse en buitenlandse beleggers dat is uitgevoerd door Schroders. Ook op andere terreinen zoals het verwachte beleggingsrendement, blijkt dat de Nederlandse belegger meer realiteitszin heeft dan beleggers in andere landen. Het onderzoek maakt deel uit van de wereldwijde Global Investor Study van Schroders die dit jaar is gehouden onder ruim 22.000 beleggers uit 30 landen.

Het grote belang dat de Nederlandse belegger hecht aan het extra aflossen van (hypotheek)schulden is zeer opvallend. Daar waar elders in Europa dit punt pas op de zesde plaats staat als gevraagd wordt naar de belangrijkste prioriteit (voor 8% van de beleggers) geldt aflossing van (hypotheek)schulden in Nederland als bijna het allerbelangrijkste (voor 16% van de beleggers, een gedeelde tweede plaats met ‘sparen’  en ‘aankopen van luxe-goederen’ vlak onder de meestgenoemde prioriteit ‘beleggen in aandelen, obligaties, commodities’, met 18%). Klaarblijkelijk wordt de relatief hoge hypotheekschuld als een probleem opgevat en hopen beleggers met het beleggingsrendement aflossingen mogelijk te maken. Opvallend is dat beleggen in vastgoed in Nederland veel minder scoort onder de investeringsprioriteiten dan in andere landen (9% tegen 13%).

 Gematigde rendementsverwachting

 Beleggers wereldwijd houden rekening met een gemiddeld rendement van 10,2% op jaarbasis in de komende vijf jaar. Nederlandse beleggers tonen zich veel behoudender met een meer gematigde 8,5%. Ook beleggers in andere Europese landen als Duitsland, Zweden, België, Zwitserland, Oostenrijk en Italië tonen zich realistischer dan de beleggers wereldwijd. Azië en Noord- en Zuid-Amerika spannen de kroon met een verwacht gemiddeld jaarrendement van bijna 12%. Ter vergelijking: het rendement van de MSCI World Index over de afgelopen 30 jaar is 7,2% per jaar.[1]

“Het is verheugend om te merken dat beleggers klaarblijkelijk begonnen zijn om verder vooruit te kijken en zich in rap tempo bewust worden van de dreiging die de hoge hypotheeklasten -relatief veel aflossingsvrij- met zich meebrengt op de langere termijn. Dergelijk langetermijngedrag, of het nu gaat om aflossingsverplichtingen of toekomstige pensioenverplichtingen, is alleen maar toe te juichen. Beleggen is een onmisbaar onderdeel voor de oplossing om te kunnen voldoen aan verplichtingen”, aldus Michel Vermeulen, algemeen directeur van Schroders Benelux.  “Voor wie meer wil weten over beleggen, heeft Schroders een online educatieplatform ontwikkeld, investIQ . Dit biedt een combinatie van inzichten uit de gedragseconomie en beleggingseducatie om mensen te helpen effectievere, beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen. De kern hiervan is de investIQ-test, waarmee mensen ontdekken wat voor type belegger ze zijn en bewust worden gemaakt van de manier waarop zij beslissingen nemen."

Nederlandse beleggers zijn zich er van bewust dat kennis nodig is om (beter) te beleggen. 68% is ervan overtuigd dat het goed is meer te leren over beleggen. In Nederland scoort het onderwerp fiscaal vriendelijk beleggen, net als elders in de wereld, het hoogste, direct gevolgd door de wens om meer te leren over kosten en inzicht in de kostenstructuren van beleggen.

Het feit dat tweederde deel van de Nederlandse beleggers er van overtuigd is dat het iets moet verbeteren aan zijn kennis van beleggen, lijkt behoorlijk, maar afgezet tegen de regionale en wereldwijde percentages, is dit nog relatief gering. Wereldwijd ligt dit percentage op 88% en in Europa op 84%. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk varieert het percentage van beleggers dat zich bewust is van een kennislacune tussen 83% en 86%.

Deze trend was het sterkst in Azië, waar landen als China (45%), Taiwan (45%), Hongkong (39%) en Japan (38%) de hoogste prioriteit gaven aan beleggen. Zuid-Koreanen daarentegen gaven de voorkeur aan op de bank zetten (19%) of vastgoed kopen (16%) boven beleggen (12%).

In Europa waren Zweden (29%) en Italië (26%) de grootste voorstanders van beleggen. In Frankrijk (16%), Rusland (18%) en Portugal (23%) kozen beleggers eerder voor sparen dan voor beleggen, wat verrassend is gezien de lage rentes in Europa. In Nederland had beleggen met 18% nog een kleine voorsprong op sparen.

De regio Noord- en Zuid-Amerika (VS, Canada, Brazilië en Chili) gaf over het geheel genomen voorrang aan beleggen (19%), op de voet gevolgd door op de bank zetten (16%). Zuid-Amerikaanse landen waren echter sterker geneigd hun geld in vastgoed te steken dan Noord-Amerikaanse.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.