Ads Top

ABN AMRO MeesPierson verlaagt positie Europese aandelen

ABN AMRO MeesPierson heeft de positie in Europese aandelen teruggebracht van overwogen naar neutraal. De private bank van ABN AMRO doet dit ten gunste van Amerikaanse aandelen, waarvan de onderweging licht is verminderd. ABN AMRO MeesPierson benadrukt dat het om zeer beperkte wijzigingen gaat. De overwogen positie in opkomend Azië blijft intact. In de asset allocatie heeft de bank geen wijzigingen aangebracht. De bank blijft overwogen in aandelen en liquide middelen, en fors onderwogen in obligaties.

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson: "De cyclische achterstand van Europa is grotendeels ingelopen. Bovendien is recent gebleken dat Amerikaanse bedrijven de verwachtingen meer hebben overtroffen dan de Europese bedrijven. Daarnaast neemt het risico op een verkrappend ECB-beleid toe en komt de Brexit dichterbij. Daarom hebben we de overweging Europese aandelen teruggebracht naar neutraal en de Amerikaanse onderweging wat verminderd."

In de huidige, gunstige wereldeconomie handhaaft ABN AMRO MeesPierson de bestaande overweging in aandelen, hoewel er altijd risico's blijven bestaan. Daarbij doelt de private bank bijvoorbeeld op de mogelijkheid van een aantrekkende (Amerikaanse) inflatie of een sterker dan algemeen verwachte teruggang van de Chinese economie. Ook kunnen de centrale banken hun beleid verder aanscherpen. ABN AMRO schat deze risico's in als beperkt en verwacht dat die zich niet allemaal tegelijkertijd zullen voordoen. Steinebach: "In de huidige, gematigde overweging is voldoende rekening gehouden met risico's, zeker na onze gedeeltelijke winstneming van vorige maand. We moeten ook alert blijven op kansen en de huidige overweging in aandelen wordt daarom onder meer gerechtvaardigd door de solide macro-economische ontwikkeling, de robuuste winstgroei van bedrijven en de gestegen maar niet overdreven waardering van aandelen."

ABN AMRO MeesPierson blijft overwogen in de meer cyclische sectoren industrie en luxe goederen & diensten. De private bank verwacht dat deze sectoren meer dan gemiddeld zullen profiteren van de gunstige macro-economische omgeving. Daarnaast blijft ABN AMRO MeesPierson onderwogen in de meer defensieve sectoren telecom en consumptiegoederen (voeding- en genotsmiddelen). Voor de overige sectoren blijft de bank neutraal.=

De private bank verwacht dat de kapitaalrente komend jaar in beperkte mate stijgt. Met daarbij ook het historisch lage renteniveau in ogenschouw nemend, vindt ABN AMRO MeesPierson het gerechtvaardigd om de forse onderweging van obligaties in de portefeuille te handhaven. Deze onderweging geldt volledig voor overheidsobligaties van ontwikkelde markten. Voor de rest van de obligatieportefeuille zoekt ABN AMRO MeesPierson bewust naar segmenten die wat extra rendement kunnen bieden, zoals de overheidsschuld van opkomende landen. Ook in de bedrijfsobligatiemarkt denkt de bank extra rendement te kunnen behalen voor haar klanten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.