Ads Top

Innovatie in kredietverstrekking leidt tot nieuwe aandachtspunten voor financiële sector en toezicht

De omvang van de markt voor geautomatiseerde kredietverstrekking voor bedrijfsleningen is op dit moment nog zeer beperkt, maar groeit snel. Een verdere groei leidt tot nieuwe aandachtspunten voor de financiële sector en het toezicht. DNB ziet drie uitgangspunten voor een veilige groei van innovatie in de bedrijfsleningenmarkt: voldoende inzicht in kredietrisico’s, rekening houden met onzekere voorspelkracht van geavanceerde kredietrisicomodellen en een effectieve bescherming van kleinzakelijke kredietnemers.

De aanvraag van bedrijfskredieten wordt steeds sneller en automatisch beoordeeld, dankzij de toegang tot grotere datasets en het gebruik van geavanceerde analysemethodes, zoals zelflerende algoritmes. Online platformen zijn in staat om binnen 24 uur kleine leningen te verstrekken aan het MKB, daar waar dit traditioneel ongeveer twee weken in beslag neemt. Het gaat hier doorgaans om de financiering van het werkkapitaal van kleine ondernemingen. Sinds 2013 is ruim EUR 5 miljard verstrekt door online platformen in Europa. Met minder dan 0,1% van het totaal uitstaande krediet, is de omvang van deze markt nog zeer beperkt. Tegelijkertijd groeit dit marktsegment snel.

De marktomvang is relatief eenvoudig schaalbaar dankzij het digitale karakter van de kredietverstrekking. Ook stappen banken en institutionele beleggers steeds vaker in als financiers van online platformen. Zo financieren banken en institutionele beleggers in het Verenigd Koninkrijk inmiddels de helft van de nieuwe leningen verstrekt via de vier grootste online platformen (zie figuur). In Nederland is er nog geen sprake van een dergelijke omvangrijke institutionele deelname in platformen. Nederlandse banken anticiperen wel op meer kredietverlening via online platformen, zowel in binnen- als buitenland, en ontplooien initiatieven op dit vlak.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.