Ads Top

BNG verbetert winst licht

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in het afgelopen half jaar een nettowinst van 155 miljoen euro geboekt. De grootste afschrijving (63 miljoen) was op een obligatie van de voormalige Oostenrijkse bank Hypo Alpe Adria.

Vooral dankzij de toename van herfinancieringen door decentrale overheden steeg de omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen met 9 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 tot 5,1 miljard euro. De stapeling van overheidsmaatregelen leidt echter tot veel onzekerheid. De kernklanten van BNG Bank blijven daardoor terughoudend met nieuwe investeringen.

De fundingpositie van BNG Bank ten opzichte van vele andere banken verbeterde, omdat de obligaties van de bank zijn opgenomen in het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). In 2014 kreeg BNG Bank al de status 'promotional lender', wat betekent dat haar obligaties in de hoogste klasse van de liquiditeitsvoorschriften voor banken vallen.

In de verslagperiode heeft BNG Bank voor 8,9 miljard euro langlopende financiering aangetrokken. De bank heeft de gunstige inkoopprijzen vertaald naar 'scherpere tarieven' voor haar klanten.

De nettowinst is opnieuw sterk beïnvloed door de volatiliteit op de financiële markten, mede veroorzaakt door het opkoopprogramma van de ECB. De effecten hiervan op de marktrente en valutakoersen hebben geleid tot positieve ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.

De bank heeft zich de laatste jaren steeds sterker gericht op de financiering van duurzame investeringen. Voorbeelden hiervan zijn investeringen om het energiegebruik van maatschappelijk vastgoed te beperken en om zonnepanelen te installeren op sociale huurwoningen. De bank wil duurzaamheid de komende jaren een nog grotere rol in haar kredietverlening te laten spelen. De bank wil dit ook doen aan de inkoopkant via uitgifte van een tweede Socially Responsible Investment (SRI) obligatie in 2015.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.