Ads Top

Nieuwe marktfinanciering loopt minder vaak via geldmarkt

In het tweede kwartaal van 2015 steeg het volume aan bruto-emissies van geld- en kapitaalmarktpapier tot 162 miljard euro (+4% k-o-k). Per saldo steeg de totale hoeveelheid uitstaand schuldpapier met 25 miljard tot een totaal van 1.872 miljard, voor het achtste achtereenvolgende kwartaal een recordhoogte. Onderliggend nam de hoeveelheid uitstaand kapitaalmarktpapier toe met  38 miljard, terwijl de hoeveelheid uitstaand geldmarktpapier – dat relatief kortere looptijden kent – met 13 miljard kromp.

De samenstelling van de door Nederlandse instellingen aangetrokken marktfinanciering is in de afgelopen drie jaar structureel veranderd. Het aandeel van kortlopend geldmarktpapier in de totaal uitstaande financiering is de afgelopen jaren trendmatig gedaald, van 11,2 procent in het eerste kwartaal van 2012 tot 6,8 procent in het tweede kwartaal van 2015. Dit is het gevolg van een toename van de uitstaande waarde van met name langer lopende obligaties sinds 2014, en een trendmatige afname van nieuwe financiering via de geldmarkt. Geldmarktfinanciering maakte tussen 2012 en 2013 nog 60 procent van de totaal aangetrokken nieuwe marktfinanciering uit. In 2014 lag dit percentage op gemiddeld 52 procent. In de eerste helft van 2015 is dit tot 42 procent gedaald.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.