Ads Top

Femke de Vries benoemd tot bestuurslid AFM

Minister Dijsselbloem van Financiën benoemt prof. mr. dr. Femke de Vries tot lid van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij vult daarmee de plek in die is vrijgekomen na het vertrek van Theodor Kockelkoren. De benoeming is op voordracht van de raad van toezicht, gaat in per 1 oktober 2015 en geldt voor een periode van vier jaar. Femke de Vries (1972) is op dit moment secretaris-directeur bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Vries heeft ‘Beleid en bestuur in internationale organisaties’ aan de Rijksuniversiteit Groningen en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gestudeerd. Sinds 2003 werkt zij bij DNB. Sinds maart 2015 is ze bijzonder hoogleraar Toezicht. Ze richt zich in haar onderzoek en onderwijs op ontwikkelingen in het toezicht, onder meer op de vraag hoe transparantie over en de effecten van toezicht kunnen bijdragen aan de naleving van gestelde normen en het voldoen aan maatschappelijke verwachtingen.

Gezien haar brede ervaring en de zwaarte van de functie ontvangt Femke de Vries een inkomen - conform de individuele uitzondering zoals vastgelegd in de Wet normering topinkomens (WNT) - van 218.950 euro. Mocht ze herbenoemd worden zal dat bedrag overeenkomstig het overgangsrecht van de WNT in drie jaar tijd worden afgebouwd naar 209.000 euro. Ook zijn afspraken gemaakt voor het inkomen in geval van herbenoeming - in 2019 - van voorzitter Merel van Vroonhoven die na overgangsrecht van de WNT zal uitkomen op 220.000 euro. De benoeming van De Vries en de bezoldigingen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.