Ads Top

ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van 600 miljoen

ABN AMRO presteerde na een sterk begin in het eerste kwartaal ook in het tweede kwartaal van 2015 goed. De nettowinst van 600 miljoen euro maakt het tweede kwartaal het meest winstgevende kwartaal sinds het ontstaan van de nieuwe bank in 2010. De toename van de onderliggende nettowinst van 86% ten opzichte van vorig jaar was het gevolg van een hoger operationeel resultaat en significant lagere voorzieningen.

Inkomsten waren 11 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2014: de netto rentebaten profiteerden van hypotheekoversluitingen en groei van de zakelijke kredietportefeuille. De operationele lasten zijn met 7 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014. Net als in het eerste kwartaal waren de pensioenlasten hoger ten gevolge van de lagere rekenrente. Ook zijn de kosten voor extern personeel toegenomen vanwege diverse IT- en digitaliseringsprojecten. De cost/income ratio verbeterde niettemin van 61 procent naar 59 procent. De kredietvoorzieningen waren dit kwartaal uitzonderlijk laag. Het huidige niveau van de kredietvoorzieningen, 34 miljoen voor het tweede kwartaal van 2015, is niet representatief voor de rest van het jaar.

Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, zegt in een toelichting: 'De komende jaren blijven we in onze Retail Bank en IT-infrastructuur investeren. Ontwikkelingen in regelgeving, zoals het Basel-voorstel (met name de risicoweging van hypotheken en zakelijke leningen) en toenemende kapitaaleisen van toezichthouders, kunnen in de toekomst een significant effect hebben op onze kapitaalpositie. Vandaar dat we ons blijven richten op het verbeteren van ons kapitaalgebruik en het verder versterken van onze kapitaalpositie.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.