Ads Top

Dick Okhuijsen geen directievoorzitter meer van SNS

Dick Okhuijsen treedt per 17 augustus 2015 terug als directievoorzitter van SNS Bank N.V. Hij wordt per deze datum opgevolgd door Maurice Oostendorp. Jan van Rutte wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNS Bank N.V., waarvan hij thans waarnemend voorzitter is. De aanstellingen van Maurice Oostendorp en Jan van Rutte vinden plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank.

 De wijzigingen in de directie en Raad van Commissarissen (RvC) van SNS Bank N.V. gaan vooraf aan het overdragen van de aandelen in SNS Bank N.V. door SNS REAAL aan de Nederlandse Staat. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij hier mededelingen over doen. Tot de overdracht bestaat de Raad van Bestuur (RvB) van SNS REAAL uit Maurice Oostendorp (waarnemend voorzitter) en Dick Okhuijsen. Laatstgenoemde blijft tot de algemene vergadering van aandeelhouders in het voorjaar van 2016 aan als lid en zal in deze periode mede zorgdragen voor de afwikkeling van de holding. Jan van Rutte blijft tot het moment dat de aandelen van de bank zijn overgedragen aan de Nederlandse Staat waarnemend voorzitter van de RvC van SNS REAAL. De definitieve samenstelling van de RvB en RvC van SNS REAAL wordt bekendgemaakt bij de overdracht van SNS Bank N.V.

In de afgelopen periode is SNS REAAL gesplitst en VIVAT Verzekeringen verkocht. Voor SNS Bank N.V. breekt een nieuwe fase aan. Naast verdere commerciële groei komt het accent te liggen op verzelfstandiging en stakeholdermanagement.

Okhuijsen kwam eind 2009 bij SNS REAAL in dienst als lid van de Raad van Bestuur. In 2010 was hij hiernaast directievoorzitter van pensioenverzekeraar Zwitserleven. Van het najaar van 2011 tot de zomer van 2013 vervulde hij die rol bij Reaal. In augustus 2013 werd Okhuijsen benoemd tot voorzitter van de directie van SNS Bank N.V.

 Maurice Oostendorp is sinds de nationalisatie (1 februari 2013) lid van de Raad van Bestuur van SNS REAAL. Jan van Rutte: "Samen met Gerard van Olphen heeft Maurice Oostendorp het bedrijf in ruim twee jaar tijd in rustiger vaarwater gebracht. Daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Als CFRO is hij betrokken geweest bij de verzelfstandiging van Propertize, de ontvlechting van SNS REAAL en de verkoop van VIVAT Verzekeringen. De Raad van Commissarissen wenst Maurice Oostendorp veel succes in zijn nieuwe rol bij SNS Bank N.V."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.