Ads Top

Schade bezettingen UvA vergoed

De schade die de UvA heeft gelopen als gevolg van de bezettingen van het Bungehuis, Maagdenhuis en BG3 is door de verzekeraars volledig (met aftrek van eigen risico) vergoed. De totale kosten bedroegen uiteindelijk 668.000 uit. Dit bedrag is ingediend bij de verzekeraar en inmiddels (minus eigen risico) uitgekeerd.

De verzekeraars achten, net als de UvA in eerder stadium, het verhalen van de schade niet zinvol. Het is onduidelijk of de schade toegerekend kan worden aan bepaalde individuen en de kans op succesvol verhaal wordt nihil geacht.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.