Ads Top

'Vraag naar advies inkomen en vermogen groeit'

Klanten van ABN AMRO die een fiscaal product voor inkomen en vermogen afnemen, maken steeds vaker gebruik van betaalde adviesdienstverlening. In het eerste kwartaal van 2014 won bijna een kwart van deze klanten bij de bank betaald advies over pensioenen en toekomstig inkomen in. Over heel 2013 was dat 15%.

Sinds het provisieverbod begin 2013 van kracht werd, betalen klanten rechtstreeks voor het advies en het product in plaats van dat deze kosten versleuteld zitten in de prijs. Uit onderzoek van GfK  uit eind 2013 bleek dat de helft van de Nederlanders de prijs voor advies te hoog vindt. Bijna een derde van de consumenten gaf aan daarom geen advies in te winnen en zelf een product te kiezen (execution only), met bijvoorbeeld informatie van websites of kennissen.

ABN AMRO schrijft de toename van de betaalde adviesdienstverlening grotendeels toe aan de nieuwe adviesvorm 'Specifiek Advies voor Vrijkomend Vermogen'. Arno IJssels, Directeur Marketing van ABN AMRO: "Bepaalde klanten hadden behoefte aan advies, maar zagen daar vanwege de kosten vanaf. Sinds begin dit jaar biedt de bank de tussenvorm 'Specifiek Advies voor Vrijvallend Vermogen' aan. Hiermee adviseert de bank over de mogelijkheden als geld uit een lijfrentepolis, bankspaarproduct of kapitaalverzekering vrijkomt. De kosten bedragen ongeveer een tiende van het totaaladvies, dat ook beschikbaar blijft. We constateren dat de nieuwe adviesvorm zeer aanslaat."

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) sprak zich in 2013 uit voor nieuwe tussenvormen van adviesdienstverlening, waarbij de breedte en diepte van de dienstverlening aansluit op de complexiteit van de situatie van de klanten. In de nieuwe adviesvorm houdt ABN AMRO rekening met de fiscale mogelijkheden, maar uitgebreide berekeningen worden niet gedaan. Voor een gedetailleerd advies met berekeningen biedt de bank het uitgebreide advies 'Inkomen & Vermogen' aan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.