Ads Top

DNB rondt beoordeling evaluatie herstelplannen af

De afgelopen maanden heeft DNB de evaluatie van de herstelplannen van 141 pensioenfondsen beoordeeld. Uit de evaluatie blijkt dat voor dertig pensioenfondsen een verlaging van de pensioenen noodzakelijk is gebleken. Mede door deze verlagingen zijn pensioenfondsen nu uit het dekkingstekort. Hiermee is een periode van vijf jaar kortetermijn herstelplannen van pensioenfondsen afgesloten.
De verlagingen raken in totaal circa 650 duizend actieve deelnemers, 405 duizend gepensioneerden en 1,22 miljoen zogenoemde slapers (noot 1). De totale pensioenverplichtingen van de dertig fondsen die de pensioenen moeten verlagen, bedragen ongeveer EUR 92 miljard. De gewogen gemiddelde verlaging (noot 2) die fondsen hebben opgenomen in hun rapportage bedraagt 0,84 %. Eén fonds heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt de verlaging te maximeren op 7% en die verlaging te spreiden.
De gemiddelde daling van het pensioen met 0,84 % betekent overigens niet dat geraakte gepensioneerden hun inkomen met hetzelfde percentage zien dalen. Dat komt doordat gepensioneerden pensioen ontvangen in aanvulling op de AOW. Ook is geen rekening gehouden met de effecten van overheidsbeleid op het netto inkomen van gepensioneerden.
DNB heeft de beoordeling van de evaluatie van de kortetermijn herstelplannen nu afgerond. Alle fondsen met een kortetermijn herstelplan zijn geïnformeerd over het oordeel van DNB. Bij de fondsen die een pensioenverlaging hebben moeten doorvoeren, heeft DNB ook gekeken of bij de verdeling van deze verlaging het pensioenfonds een evenwichtige belangenafweging heeft gemaakt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.