Ads Top

NVB verlengt consultatie ‘Toekomstgericht bankieren’

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) verlengt de termijn waarbinnen het publiek via haar website kan reageren op het pakket 'Toekomstgericht Bankieren'. De reden voor de verlening is dat op dit moment nog veel reacties binnenkomen en ook nog reacties in het vooruitzicht zijn gesteld. Oorspronkelijk zou de periode van consultatie morgen aflopen. Deze wordt verlengd tot en met 28 mei 2014.

In het pakket 'Toekomstgericht Bankieren' geven de banken aan hoe zij dienstbaar en duurzaam willen bankieren. Met de introductie van een maatschappelijk statuut, vernieuwing van de Code Banken en de invoering van gedragsregels voor medewerkers laten banken zien waar zij voor staan en waarop zij aanspreekbaar zijn. De gedragsregels vloeien voort uit de bankierseed of -belofte die voor alle medewerkers van banken wordt ingevoerd, gekoppeld aan tuchtrecht. Op die manier wil de sector een bijdrage leveren aan het vertrouwen dat de samenleving in banken stelt.

De NVB wil graag de reacties van zoveel mogelijk maatschappelijke partijen en individuen verzamelen voordat zij het pakket definitief vaststelt. Het Maatschappelijk Statuut is een onderdeel van de dialoog met de samenleving die de NVB en haar leden medio vorig jaar gezamenlijk zijn begonnen. Sindsdien hebben gesprekken plaatsgevonden met de Rijksoverheid, de toezichthouders en vertegenwoordigers van consumenten, het MKB en de zorgsector. Deze gesprekken krijgen een vervolg en gaan over de visie op de toekomst van de bankensector en de zorgen die bij de gesprekspartners leven, bij voorbeeld over de kredietverlening aan burgers en bedrijven.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.