Ads Top

ABN: Renteswapverhaal FD onzin

Vandaag publiceert het FD een artikel over het adviseren van renteswaps door banken. In het artikel wordt de suggestie gewekt dat ABN AMRO in het verleden aan het MKB op onjuiste wijze renteswaps heeft geadviseerd. En dat het MKB op grote schaal met de gebakken peren zit: "Renteswaps hangen als een molensteen om de nek van het MKB".

ABN AMRO neemt hier naar eigen zeggen afstand van. Renteswaps worden en werden alleen geadviseerd als dit passend is voor de klant. Ook dient de problematiek in het juiste perspectief te worden gezet.

Het FD kopte vorige maand: "MKB voor EUR 4 miljard in het rood; deze swaps dienen de komende jaren te worden afgewikkeld en dreigen de financiële positie van het MKB verder uit te hollen." De AFM berichtte woensdag 28 mei dat het gaat om een negatieve waarde van EUR 2,7 miljard en plaatst ook de consequentie van de negatieve waarde in het juiste perspectief: "Het feit dat de actuele waarde van een derivaat negatief is, levert niet per definitie problemen op aangezien de waarde van een derivaat naar nul gaat met het verstrijken van de (loop)tijd".

Als de ondernemer gedurende de looptijd het contract van zijn renteswaps wil of moet aanpassen, kan hij te maken krijgen met extra kosten. Dit doet zich voor als de rente is gedaald waardoor de swap een negatieve waarde heeft. Vergelijkbare kosten zijn er overigens ook als de ondernemer een langlopende lening met een vaste rente heeft en dit contract wil of moet aanpassen terwijl de rente is gedaald. Als de swap doorloopt tot het einde van de looptijd is er geen probleem. Meer toelichting hierover vindt u op onze website.
Situaties waarin een ondernemer noodgedwongen van zijn contract af wil of moet, zijn situaties van een faillissement of herstructurering. De cijfers van de AFM laten zien dat in Nederland zo’n 35.000 ondernemers (mogelijk) te maken hebben met zo’n situatie. Zo’n 1.400 van deze groep hebben een renteswap.

Cijfers van de AFM laten verder zien dat Nederlandse ondernemers samen 17.000 renteswaps hebben. Zo’n 6000 daarvan lopen bij  ABN AMRO. Op een totaal van 400.000 MKB’ers die een bankfinanciering hebben. Over deze 17.000 swaps zijn er 130 klachten binnengekomen bij de banken waarvan 25 bij ABN AMRO.

Aan het FD vertelt een anonieme ex-ABN AMRO medewerker dat hij in 2004 een zogenaamde ‘Snowball Ratchett Swap’ zou hebben verkocht en dat hij met behulp van een programma genaamd ‘Super derivatives’ de marge kon bepalen. Zowel het product als het programma zijn bij ABN AMRO niet bekend. ABN AMRO herkent zich daarnaast niet in de andere beweringen van de anonieme ex-medewerker over de wijze waarop klantadvisering in die periode plaatsvond en neemt hier afstand van.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.