Ads Top

Provisieverbod in verzekeringswereld weerhoudt zzp’ers van professioneel advies

Advieskosten mogen niet langer verdisconteerd worden door middel van een provisie tussen de verzekeringsadviseur en de verzekeraar. Met dit provisieverbod, dat sinds 1 januari 2013 van kracht is, is veel veranderd in de verzekeringswereld. De klant betaalt nu rechtstreeks voor het advies. Hierdoor is de financiële drempel voor zzp’ers om zich te laten adviseren te hoog komen te liggen; zij laten zich steeds minder adviseren. Dat is de conclusie die kennisbemiddelaar HeadFirst uit onderzoek in zijn netwerk trekt.

HeadFirst heeft het onderzoek uitgevoerd in zijn netwerk van 20.000 hoogopgeleide zelfstandig professionals, waaronder veel managers, consultants, analisten en technische IT’ers. Uit de enquête blijkt dat zzp’ers die het afgelopen jaar als zzp’er gestart zijn in 47 procent van de gevallen professioneel verzekeringsadvies inwinnen bij een adviesbureau of verzekeraar. Het gemiddelde onder alle 878 geraadpleegde zzp’ers ligt op 53 procent.

HeadFirst vindt het belangrijk dat zzp’ers zich gedegen laten adviseren en biedt hen daarom een verlaging van de financiële drempel. Ten eerste door het overzichtelijk bij elkaar brengen van de beste verzekeringsproducten voor zelfstandig professionals in de markt. Daarnaast door het toevoegen van unieke, speciaal voor zzp’ers ontwikkelde verzekeringsproducten. Maar bovenal door de prijs van advies laag te houden. Dit alles brengt de kennisbemiddelaar samen onder het label ZorgeloosZeker.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.