Ads Top

Toezichthouder DNB zet koers uit

DNB zet zich in voor krachtig Europees bankentoezicht en gaat in haar eigen toezichtaanpak verder werken aan verbetering van de informatievoorziening, de kwaliteit van de risicoanalyse en gedragsbeïnvloeding van de onder toezicht staande instellingen. Het toezicht op de integriteit van de financiële sector wordt geïntensiveerd en er wordt binnen de wettelijke mogelijkheden meer openheid gezocht over de toezichtpraktijk.
Dat stelt toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) in haar nieuwe ‘Visie DNB toezicht 2014-2018’ die vandaag wordt gepubliceerd. De nieuwe Visie bouwt voort op de aanscherpingen in het toezicht van DNB in de afgelopen jaren naar aanleiding van de voorgaande 'Visie DNB toezicht 2010-2014', en het Plan van Aanpak Cultuurverandering DNB van 2010. De lessen uit de crisis voor het toezicht van DNB zoals daarin verwoord gelden nog steeds. Deze Visie neemt de ervaringen mee die sindsdien zijn opgedaan, en probeert te leren van zaken die DNB liever niet had zien gebeuren, zoals de nationalisatie van SNS en de Libor-affaire.
Daarbij dient de Visie zowel een intern als een extern doel. Het interne doel is de koers uit te zetten voor de DNB toezichtorganisatie voor de komende jaren en invulling te geven aan haar missie: solide en integere financiële instellingen. Het externe doel is om onder toezicht staande instellingen, politiek en publiek te informeren over waar DNB heen wil met de sector en het toezicht, welke mogelijkheden en beperkingen daarbij gelden en hoe DNB de rol van andere stakeholders ziet. De Visie benadrukt daarbij de verantwoordelijkheid van de instellingen, alsmede het belang van goede prudentiële en niet-prudentiële (met name fiscale) regelgeving.
Banken moeten verder werken aan hogere buffers en een stabiel financieringsprofiel. Een effectief interventie-instrumentarium op Europese schaal, inclusief herstel- en afwikkelplannen en bail-in (waarbij verliezen in eerste instantie bij crediteuren worden gelegd), is nodig om tijdig te kunnen ingrijpen, kritieke functies te bewaren en risico’s voor de overheid en de financiële stabiliteit te beperken. Dit draagt ook bij aan het verminderen van de complexiteit van banken.
Voor levensverzekeraars noopt de krimpende markt tot schaalvergroting via consolidatie. Zij zullen daartoe alles in het werk moeten stellen om het claimrisico verband houdend met beleggingsverzekeringen te reduceren. Pensioenfondsen zullen de kostenefficiëntie moeten verbeteren. Ook de professionaliteit en deskundigheid van pensioenfondsbesturen is voor verbetering vatbaar, met name op het gebied van vermogensbeheer en risicobeheer. Consolidatie kan op beide fronten een bijdrage leveren.
Rode draad door de hele financiële sector is de noodzaak om het vertrouwen te herstellen, onder andere door verder te werken aan een duurzaam bedrijfsmodel, een integere bedrijfscultuur en transparante en heldere producten. DNB wil de onder toezicht staande instellingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid om hun bijdrage te leveren aan het aanpakken van de uitdagingen waar de sector voor staat. Zij zijn het tenslotte die primair verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een solide en integere financiële sector.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.