Ads Top

Algemene Rekenkamer publiceert onderzoek witwassen

De Algemene Rekenkamer publiceert op donderdag 6 maart 2014 het vervolgonderzoek Bestrijden van witwassen: stand van zaken 2013.
De Algemene Rekenkamer heeft opnieuw onderzoek gedaan naar de resultaten van het overheidsbeleid om witwassen van crimineel verkregen geld tegen te gaan. In 2008 is eerder uitvoerig onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Toen was de conclusie dat het schort aan mankracht, deskundigheid en inzicht. Volgens een inschatting van de politie gaat het bij witwassen in Nederland om jaarlijks vele miljarden euro's.
Ditmaal heeft de Algemene Rekenkamer onderzocht hoe politie en justitie op dit terrein samenwerken, ook met andere betrokken organisaties zoals toezichthouders in de financiële sector. Ook de informatie die de verantwoordelijke ministers over de bestrijding van witwassen verstrekken aan de Tweede Kamer maakt onderdeel uit van dit onderzoek.
De bestuurlijke reactie van de ministers van Veiligheid en Justitie en van Financiën en een aantal betrokken organisaties op de bevindingen van dit onderzoek is samengevat in de publicatie opgenomen en wordt integraal op www.rekenkamer.nl gepubliceerd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.