Ads Top

Fundyd professionaliseert crowdfunding

Fundyd, platform voor crowdfinancing, introduceert  een nieuwe fase in als het gaat om crowdfinancing, ook aangeduid als ‘tweede generatie crowdfunding’. Waar crowdfunding of crowdfinancing de naam heeft risicovol te zijn voor investeerders weet Fundyd deze risico´s sterk te verkleinen. Enerzijds bieden MKB-ondernemingen die een lening aanvragen potentiële investeerders volledige openheid in alle relevante financiële gegevens, anderzijds bieden ze, waar mogelijk, een onderpand aan investeerders. Dat gebeurt in de vorm van verpanding van debiteuren en/of voorraden of een object (bijvoorbeeld een machine of vrachtauto). Vanaf deze maand is het zelfs mogelijk vastgoed als onderpand aan de ‘crowd’ aan te bieden.
Peter Rozema, mede-initiatiefnemer van Fundyd: ´geld uitlenen aan het MKB tegen een rendement van 7% of 8% per jaar wordt pas echt interessant, als je als investeerder terug kunt vallen op bepaalde zekerheden. Op die behoefte zijn we ingesprongen. Nu hebben we bijvoorbeeld een aanvraag live staan, waarbij het leningbedrag EUR 100.000,- bedraagt, terwijl er ruim EUR 150.000,- boekwaarde aan zekerheden tegenover staat. De onderneming biedt een onderpand  aan de investeerders in de vorm van debiteuren, (betaalde) voorraden en bedrijfsauto’s, met daarnaast een omzetgerelateerde bonus. Vanaf nu is crowdfinancing een serieuze beleggingsvorm waarin risico en rendement meer in balans zijn.’
Naast verpanding van debiteuren, voorraden of objecten biedt Fundyd nu ook de mogelijkheid onroerende zaken en andere registergoederen, middels een hypothecaire inschrijving, als zekerheid te bieden aan potentiële investeerders. Rozema: ‘dat kan een uitkomst zijn voor ondernemers die bijvoorbeeld een bedrijfspand met ruime overwaarde hebben, waar de bank niet bereid is om deze overwaarde (deels) vrij te maken door het verhogen van een bestaande hypothecaire lening. Getuige de vele vragen die wij krijgen over de mogelijkheden blijkt hieraan een grote behoefte te bestaan bij ondernemers’.
‘Als je als het gaat over crowdfinancing, dan valt steeds vaker de term ´gestapeld financieren´. Vooral prettig voor de bank: (ongedekte) leningen met een hoog risico verstrekt door de ‘crowd’ worden bovenop een bankfinanciering met een lager risico ´gestapeld´.  De bank hoeft doorgaans een minder groot bedrag te financieren en is beter gedekt, terwijl de investeerders in een crowdlening de grote klappen opvangen als een onderneming in betalingsproblemen komt. De 'crowd' ziet de investering bij een faillissement volledig verdampen, terwijl de bank zonder veel problemen haar lening terughaalt door verkoop van het onderpand. Wij willen de risico’s voor investeerders minimaliseren door zoveel mogelijk zekerheden voor de ‘crowd’ verkrijgen, bijvoorbeeld door een onderneming (deels) te herfinancieren. Zo vallen de bancaire zekerheden vrij ten gunste van de investeerders in een crowdlening.´  De bank kan zich in het MKB-segment focussen op haar voornaamste kerntaak: het faciliteren en optimaliseren van het Nederlandse betalingsverkeer. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.