Ads Top

Onderpandfinanciering vergroot investeringsruimte bedrijven bij herstellende markt

In de groothandel, industrie en logistiek ontstaan in 2014 gaandeweg meer groeikansen. In het gematigde economische herstel  lopen deze sectoren voorop en voor hen verbetert het momentum om te investeren. Druk op het bedrijfsresultaat in de afgelopen jaren zorgt er echter voor dat niet iedere financieringsvorm daar even geschikt voor is. Ondernemers kunnen hier op inspelen door vaste activa en kortlopende vorderingen aan te wenden voor financiering (asset based finance). Zo ontstaat ruimte in het werkkapitaal, kan vaak een groter deel van de benodigde investering worden gefinancierd en groeit de financiering mee met de behoefte. 
Voor bedrijven die de recessie relatief goed hebben doorstaan, biedt de huidige markt kansen om toe te slaan en te  groeien. Om de benodigde investeringen vanuit het werkkapitaal mogelijk te maken, is het noodzakelijk de balans te optimaliseren en voldoende liquiditeit vrij te maken. Bedrijven in de industrie, groothandel en logistiek beschikken doorgaans over vorderingen op debiteuren die liquide kunnen worden gemaakt door deze te laten  voorfinancieren. Als de uitstaande bedragen toenemen, groeit de financiering ook mee. Daarnaast kan het kapitaalbeslag van bedrijfsmiddelen zoals machines en transportmiddelen, worden verkleind door deze te leasen. Dit gebeurt nog relatief weinig. Zo gebruikt 25% van de Nederlandse MKB ondernemers leasing als financieringsvorm tegenover 40% in Europa als geheel. In plaats daarvan wordt vaak werkkapitaalruimte gebruikt om bedrijfsmiddelen te financieren, wat niet altijd de meest passende financieringsvorm is voor de ondernemer.
Het belangrijkste voordeel van financiering op basis van assets is dat het bedrijven meer ruimte biedt om hun investeringsbehoefte in te vullen. Bedrijven die van plan zijn om een overname te doen kunnen hun activa aanwenden om het benodigde bedrag voor de investering te verwerven of aan te vullen. Zo ontstaat extra investeringsruimte door transportmiddelen of machines in lease onder te brengen of door bedragen die het bedrijf van debiteuren te goed heeft te laten voorfinancieren. Daarbij kan een producent of leverancier ook als aanbieder van een leasemogelijkheid fungeren en zo de eigen uitstaande vordering beperken en tegelijkertijd de investeringsdrempel voor potentiële afnemers verlagen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.